TV Gorenje

Problem je poèeo prije cca mjesec dana: slika se ponekad suzila u horizontalnu liniju (pretpostavljam da je to vertikala), a rje¹enje je bilo da se TV iskljuèi i ponovo ukljuèi. Sada vi¹e uopæe nema slike (niti na antenski niti na scart ulaz), zvuk radi.

TV je Gorenje 51 TX, tip: BTV51 - 15071.

Gdje bi mogao potra¾iti uzrok?

Hvala unaprijed.

Reply to
Damir ©eligo
Loading thread data ...

o¹la vertikala ,dakle provjeri tranzistor,diodu i elektrolite u vertikalnom otklonu ali prvo provjeri dal ima¹ napon za vertiklu,ne sjeæam se kolko je veæ to bilo ,30-40 volti ?

bilo

radi.

Reply to
kfempo

Reply to
pinta

Hvala, rije¹io sam i radi. Jedan gospodin s grupe mi je pomogao mailom. Trebalo je promijeniti TDA 3653B.

Reply to
Damir ©eligo

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.