trebao bi da mi neko napravi jednostavna sklop

dakle treba mi da neko poslozi uredaj koji bi radio sliejdece:

sklop ukljucuje kompj. ventilator na vrijeme koje se regulira potenciometrom i iznosi cca 1 - 20 min , poslje se iskljucuje i miruje do danjeg , i da radi na napajanje 2-3 x 1,2 AA[A] baterije

jer to neko moze i za koliko para napraviti, izgled nebitan, ventilator nemorate uracunat u cijenu

thnx

Reply to
Kresimir F
Loading thread data ...

A ¹to napaja ventilator? Te baterije ili? ©to ukljuèuje sklop?

potenciometrom

Reply to
vaso

dodatni podaci, valjda nisam dobro napisao ...

dakle baterije napajaju 5V kompjuterski npr. ventilator, ne treba biti nista puno bolje sklop = ta naprava koju trazim da mi netko napravi, to ukljuci ventilator i vrti 1 - 20min i ugasi se i dalje spava.

Reply to
Kresimir F

Da li sklop treba odbrojavati vrijeme odmah po ukljucenju, ili na neku tipku ili na neki signal? Potrazi na google "555 schematics".

iqk ;-)

Reply to
iqk2
3 kom 1,2 V baterije je 3,6 V, zatim, u kompovima su ventilatori uglavnom na 12 V, veæina jedva radi i na 5V, kamoli na 3,6.... Znaèi, kada se sklop ukljuèi, ukljuèi ventilator na 1-20 min i onda miruje do ga¹enja i ponovnog ukljuèenja, ili???

da

nista

i
Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.