Tra¾im kondenzatore

Cijenjena grupo,

U zamjenu za dva kondenzatora od 22000 uF / 80 V (moraju biti novi i ispravni) dajem

instrumente ugradbene, nove, nekori¹tene.

Dajem u zamjenu do 4 komada u bilo kojoj kombinaciji:

  1. 0-10 A - imam 4 kom
  2. 0-25 V - imam 1 kom
  3. 0-60 V, 40-5000 HZ - imam 1 kom
  4. 0-60 V - imam 1 kom
  5. 0-25 V, 40-5000 Hz - imam 1 kom

Svi instrumeni imaju fi ugradnje 65 mm.

Zainteresirani za zamjenu neka mi se jave na e-mail ili na mob. 091 / 480 22

44

Hvala,

Boris

Reply to
nb
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.