TIPS & TRICKS - Weller Magnastat SMD TIP

SMD TIP modifikacija obiènog vrha za Weller Magnastat...

vjerojatno imate stare potr¹ene vrhove od Magnastatice.....fino se potokari do zdravoga i da je u vrhu do 3.5mm promjera....izbu¹i se rupa u tijelu vrha (do onog prstenastog pro¹irenja)...ure¾e navoj...zatim nare¾e navoj na Weller SMD vrhu (ne znam oznaku, ali ko¹ta 36kn u Chipoteci) koji je inaæe

3.2mm tijela pa se potokari na 3mm....nare¾e navoj...u¹erafi u tijelo vrha Magnastatice i evo profi Weller SMD vrha na klasiènoj Magnastatici...

formatting link

upravo mi je u pripremi DC regulacija za Magnastaticu pa jednu budem pretvorio u regulacionu...

Reply to
Gagi-9a6aag
Loading thread data ...

Dokon pop, jariæi....

Reply to
coin

"coin" wrote

to se u nas ka¾e;

"besposlen pop prasce krsti" :)))))))))

Reply to
Gagi-9a6aag

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.