Stepper motor driver

Ugl,

pred cca 3 godine radio sam jedan projekt, kojim se izemedju ostalog upravljalo stepper motor, koristio sam driver:

formatting link

ovako je to izgledalo u Eagleu-u:

formatting link

ovako zapravo:

formatting link

... ugl, skop mi je koristio za to da upravljam motorom u jednu stranu, potom u drugu... eh, sada, nakon par godina izvukao sam sve van iz kutije, spojio, radi, ALI, samo u jednu stranu mogu upravljat motor... sta mislite sta je moglo otic k vragu :( !? (kod kojim upravljam cemo prekrizit kao gresku)

Reply to
lord051
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.