Samsung CW 306 V slimfit

Kupio sam Samsung CW 306 V proizveden u Maðarskoj, zamijenio sam ga za novi nakon 5 dana na njemu masu stvari nije bilo uredu sad imam drugi ali i on ima nekakve crne fleke u uglovima. Kakvi su to televizori jesu li to kakvi ¹kartovi iz Maðarske ili sam ja sluèajno naetio na tv sa gre¹kom? Ima li tko kakvih saznanja o tim telkaèima? U Njemaèkoj ti telkaèi koji imaju oznaku V su sa 2 tunera i pip koliko sam vidio na netu. U ponedjeljak vraèam i ovaj drugi i tra¾im pare nazad totalno sam razoèaran u Samsung

Reply to
Antun
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.