PIR motion detector?

Jel postoji kakav Pasivni IR motion detector da radi na baterije i da salje podatke putem WiFi-ja (802.11b/g), te nekakav softver za racunalo. Teoretski moze i 433MHz pa da ima svoju vlastitu baznu jedinicu sa ethernet portom ili klasicnim WLAN-om...

Naravno racunajuci na kineze, komad ne bi trebao bit vise od par dolara :)

Postoji li takvo sto?

Reply to
Dakky
Loading thread data ...

E da, u najgorem slucaju moze i bazna jedinica sa led-icama (zelena nema nikog, crvena nesto se pomaklo) i zvucnim alarmom...

Reply to
Dakky

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.