OG obujmica

Mo¾e li mi netko reæi ¹to znaèi ovo OG?

Reply to
Banger
Loading thread data ...

nad¾bukna obujmica

Reply to
sipex

tocno, na njemackom to znaci Ober Grund

Reply to
mcf

Taj naziv vuèe korijene jo¹ iz vremena kad nije bilo plastike nego je izolacija bila od gume. Po starom JUS-u (jugoslavenski standardi) kabeli su se oznaèavali tao da se opisivala izolacija gledao iz vana prema unutra

OG znaèi Olovo i Guma. Znaèi, elektrièni vodiè je bio prvo oklopljen gumom a onda cijeli kabel olovnim pla¹tem.

I da, to je bio kabel za nad¾buknu instalaciju a asnije ga je nasljedio PGP ili Plastika Guma Plastika

Pozdrav

Reply to
Nikola

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.