nema vi¹e :P

ja upravo kupio zadnja 4 ormariæa sa ladicama u KIKu....a u subotu ih je bilo jo¹ 10 komada...dakle, vjerojatno netko sa grupe je kupio 5-6 komada jer veli ¾enska da ih je netko vi¹e komada uzeo odjednom :) pitam kad bu bilo opet....vele; "ne znamo...mo¾da za koji tjedan...mo¾da za koji mjesec...to se nikad ne zna toèno"

al eto...barem sada imam taman koliko mi je falilo...

Reply to
Gagi-9a6aag
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.