Literatura na Hrvatskom?

Vidim da ima za skinuti sa neta jako puno literature na Engleskom. Valjda sve knjige koje imaju na fakultetima i skolama skeniraju i stavljaju na net.

Mislim tu prvenstveno na skenirane knjige o AC, DC, elektronika, itd.

Da li ima nesto slicno na Hrvatskom ili nekom od "slicnih jezika"?

Reply to
vd
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.