kompenente za aparat na kovanice

trebao bi ako netko ima komponente aparata koji je radio na kovanice tipa onog =B9to daje sokove i slatki=B9e , ( tipke za odabir mo=BEe i sa plo=E8om na koju se stavlja slika proizvoda pa komponentu gdje idu kovanice i nov=E8anice, pa pretinac u koji pada proizvod nakon placanja) uglavnom trebam vecinu tih stvari,imam kutiju u koju to trebam ugraditi

Reply to
MARIO
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.