Ima li tko kakvu šemu pojačala sa 2SC5242 i 2SA1962 ?

Ima li tko kakvu =C5=A1emu poja=C4=8Dala sa 2SC5242 i 2SA1962 ?

Naime, dobio sam Onkyo 5-kanalni receiver pa bih slo=C5=BEio neko poja=C4= =8Dalo u=20 samogradnji

Mo=C5=BEe li se taj 2SC5242 tranzistor staviti umjesto 2SC5200? pa bih = onda=20 iskoristio =C5=A1emu gdje je sc5200 i njegov par

--=20 Jedan trenutak sre=C4=87e vrijedi tisu=C4=87u godina slave

Reply to
Active Phase Switching
Loading thread data ...

Probaj ovog tu ja mislim da mogu i? ti tranzistori:

formatting link

Ja sam napravio ovo poja?alo i sve ?ta mogu re? je zvu?i opako!!! Pre, pre zadovoljan, poja?alo sa komponentama koje navodi Elliot zvu?i fenomenalno, ja bih rekao puno bolje od nekih komercijalnih poja?ala.

Ima? na diyaudio cijele rasprave oko ovog poja?ala a mo?da na?e? ne?to ba? za tvoje tranzistore.

Pozz!

Reply to
Covik

Ovoga sam u karijeri na¹tancao prilièno puno, radi izvrsno. Shema je jednostavna i pouzdana a bila objavljena u SAM-u negdje 1986-te, s malom razlikom da je imala i za¹titu od kratkog spoja koju sam zbog izoblièenja izbacio.

@Active Phase Switching - slobodno koristi taj par na izlazu (2SC5242 i

2SA1962). Pri tom normalno parovi Q1/Q2, Q5/Q6 i Q7/Q8 trebaju biti ¹to bolje upareni a na hladnjaku trebaju biti ovi tranzistori (i to tim redom): Q7, Q5, Q9, Q6, Q8. Q1 i Q2 na ploèici nacrtaj tako da su ravnom stranom montirani jedan prema drugome pa kad ih zalemi¹ stavi malo paste izmeðu njih i stegni ih neèim tako da uvijek imaju jednaku temperaturu. Za C4 najbolje bi bilo da ga uopæe nema pa prvo probaj bez njega pa ako ne oscilira onda je ok a ako se pojave oscilacije probaj prvo sa ¹to manjom vrijednosti, recimo 10 pF pa pomalo sve veæom dok ne dobije¹ ispravan rad bez oscilacija. Mirnu struju nemoj pode¹avati preko 20 mA (¹tela se sa VR1). Mogao bi ti se javiti i problem simetrije na izlazu a njega rije¹i tako da mijenja¹ R6 (najbolje da stavi¹ trimer od 1K pa s njime na¹tela¹). Pazi pri tom, kad god podesi¹ simetriju promijeni se mirna struja pa je najbolje to ¹telati 'malo jedno, malo drugo' :) Kad si sve na¹telao izvadi taj trimer i VR1, izmjeri ih pa umjesto njih stavi otpornike odgovarajuæe vrijednosti.
Reply to
coin

=C4=8Dalo u

onda

=8Di opako!!!

vu=C4=8Di

la.

da na=C4=91e=C5=A1 ne=C5=A1to

jel se mo=C5=BEe bez preinaka staviti po 2 para na izlaz ?

--=20 Jedan trenutak sre=C4=87e vrijedi tisu=C4=87u godina slave

Reply to
Active Phase Switching

ba¹

Coin, misli? na poja?alo P3A ili neko drugo poja?alo iz SAM-a? Zbunio si me s tim da je shema iz SAM-a oko 1986-e. A ?ta se ti?e uparivanja, sje?am se , bio sam naru?io izlazne tranzistore od nekog lika iz ZG-a ali neuparene. Ostale tranzistore i djelove sam imao a cini mi se da su bili iz radiokalike i chipoteke. Dijelovi od svukud. (to pi?em jer dosta njih kad ka?e? chipoteka te pogledaju onako po boku) Probao sam ih uparivati ali od 20 tranzistora niti jedan da bi bio sli?an drugome. Pa sam rekao ko ga j. idem radit poja?alo bez uparenih tranzistora i gle ?uda radi perfektno!!! Toliko perfektno da sam ga "tjerao u crveno" na desetak fe?ti po nekoliko sati i "kuc kuc u drvo" nikad da bi "zaka?ljao" ili "zdimio". Samo preporuke! Pozz!

Reply to
Covik

Ne znam ¹to je P3A iz SAM-a, ne sjeæam se. Ovo je bilo u jednom prilogu, zna¹ onaj dodatak u sredini tiskan na novinskom papiru :) Ovo oko uparivanja i Chipoteke je pro¾vakano 100 puta, ja ih izbjegavam kad god mogu, isto kao i shop u Puli preko puta stare busne :) Farnell + Altpro su zakon, jeftino, pouzdano, povoljno... Recimo izlazni par MG6330/MG9410, upareni su do perfekcije (proizvoðaè SEMELAB pravi ih ba¹ za audio namjene, koja god dva da uzme¹ hfe je tu negdje jako blizu 70), 230V, 200W, 15A - komad doðe 16 kuna + pdv. To bi u Chipoteci dobio neupareno, plus bio bi kineski fake, o uparivanju ni govora a naplatili bi komad 49.90 + pdv

Reply to
coin

za audio namjene,

15A -

prvi put =C4=8Dujem za te tranzistore.... o=C4=8Dito sam ne=C5=A1to propu= stio :-)

gdje ih ima za kupiti? kakvi su?

jel se mogu bez problema staviti u ovo poja=C4=8Dalo o kojem pri=C4=8Damo= :=20

formatting link
?

--=20 Jedan trenutak sre=C4=87e vrijedi tisu=C4=87u godina slave

Reply to
Active Phase Switching

prvi put èujem za te tranzistore.... oèito sam ne¹to propustio :-)

gdje ih ima za kupiti? kakvi su?

jel se mogu bez problema staviti u ovo pojaèalo o kojem prièamo:

formatting link
?

Napisao sam u prethodnom postu gdje ih ima kupiti, èak sam i cijenu stavio. Mo¾e¹ ih staviti u to pojaèalo.

Reply to
coin

U èemu je fora ¹to su tako jeftini? ON Semiconductorovi MJL21193/MJL21194 ko¹taju oko 30 kuna + pdv, a MJL4281A/MJL4302A ko¹taju oko 44 kune + pdv, a isto su namijenjeni za sna¾na audio pojaèala. Snaga sva 3 para je podjednaka. Meðutim ovi zadnji imaju deklarirani napon Vceo = 350 V pa su zbog toga vjerojatno i najskuplji.

Reply to
Slaven

Farnell je pun jeftinih stvari samo treba tra¾iti, kopati. Vjerojatno su to ostatci neke velike narud¾be, tko zna, u svakom sluèaju povoljno je.

Reply to
coin

treba uzeti dok ima :-)

--=20 Jedan trenutak sre=C4=87e vrijedi tisu=C4=87u godina slave

Reply to
Active Phase Switching

A za=B9to ne bi radio Techno poja=E8alo od Dr. Borivoja Jagodi=E6a?Imao prilike usporediti p3a i techno sa istim izlaznjacima i techno je bio bolji.

na izlazu su bili komplementarci mjl4281/mjl4302 onsemi

Reply to
beboni

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.