HDMI kvarovi?

i televizor spojen preko HDMI kabela.

Reply to
Zoltan
Loading thread data ...

formatting link

HDMI, koje crknu umjesto TVa, pa, daj si truda.

Reply to
miha

na procesor.

Reply to
Zoltan

Mogla bi to biti dobra sudska sapunica!-:)

Reply to
vaso

ani

im ako na

i=B9kove i

iode =

am =

spojen =

Kod jeftinih ure=F0aja mogu=E6e je da je spojen direkt ali to se vi=B9e = ne bi =

smjelo raditi, postoje npr. varistori za takvu za=B9titu, konkretno su u 0402 ku=E6i=B9= tu, =

kapacitet im se kre=E6e oko 0,3-0,9 pF jer u suprotnom =BEdere korisni signal. Napon vo=F0enja oko 150V (jer navodno svi kontroleri imaju internu za=B9= titu =

za stati=E8ki el. do 200V). Mada je namjena tih varistora prvenstveno =

za=B9tita od stati=E8og elektriciteta, energetski su slabi, max. energija apsorpcije je u kontra korelaciji sa gore spomenutim =

kapacitetom.

formatting link
{%22seriesname%22:%22CDS2C05HDMI1%22}

Reply to
- Zoki -

smjelo raditi,

max. energija apsorpcije je u kontra korelaciji sa gore spomenutim kapacitetom.

formatting link
{%22seriesname%22:%22CDS2C05HDMI1%22}

----------------------------

Reply to
vaso

olirani

e na

=C2=B9, osim ako =

=C2=BEeljne vi=C2=B9kove i

titne diode =

li sam htio

rektno spojen

vi=C2=B9e ne bi

=A6i=C2=B9tu,

za=C2=B9titu

no

koliko volti

Ve=C4=87ina kontrolera ima na svim portovima za=C5=A1titne diode (znam d= a miccrochip =

ima) i trebao bi izdr=C5=BEati vi=C5=A1estruko ve=C4=87i napon na I/O portu od samog n= apajanja pod =

uvjetom da struja izvora ne prelazi par mA.

Reply to
- Zoki -

STB, to mora dosta blizu udariti.

--

Reply to
[.Night.]

izvodi se na konektor ili izlazi putem kabela.

Z
Reply to
Zoltan

3.b TV i STB mrtvi

su prisutni i dobro spojeni, uzemljenje je ok.

Z
Reply to
Zoltan

e ne bi

tj. =

=B9tu,

=B9titu

a. Ako =

puno. =

. =

U tom slu=E8aju nisam siguran da ti mo=BEe i=B9ta pomo=E6i, ja=E8e za=B9= titne =

energetske kompenente u pravilu imaju ve=E6i kapacitet a on =BEdere HDMI signal

Reply to
- Zoki -

Osigurac u primaru?! Ako je onda je to ozbiljan kvar (proboj SMPS-a), moguce cak podlozan tuzbi jer kod koristenja neuzemljene opreme (a masa TV-a nema uzemljenje) moze iazvati i smrt. Sto se zastite tice IMHO HDMI je diferencijalan pa bi se mozda mogli koristiti transformatori za UTP ethernet...

Reply to
megamusic

Dana 30.09.2014 13:08, megamusic je napisao:

STB, barem oni od HT-a imaju vanjski, odvojeni SMPS adapter 12V/2A i ak je on probio, onda se moram zamisliti. Naime, ganjam s njih nekoliko LED rasvjetu po kuci, pa ak moze probiti primar na sekundar samo tak, bude veselo.

Reply to
MarioP

Naponi su provjereni na na?in da je od jedne uti?nice do druge dovu?en

Razlika napona postoji samo u odnosu faza-nula i faza-zemlja (L--L=0V, N--N=0V, E--E=0V, N--E=0V, L--N=230V)

Reply to
Zoltan

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.