Humidity sensor ?!

Zna li netko kakav je ovo senzor, odnosno gdje ga mogu nabaviti:

formatting link

Rastavio sam ga i taj senzor sa slike je bio zaliven nekom plastikom ili ta

ispravan ali su ga kinezi tako detaljno zalili u plastiku da jednostavno m

novi, a na njemu nema nikakvih oznaka, pa eto otvoren sam za sve prijedlog e!

Hvala!!

Reply to
igor.b.good
Loading thread data ...

blizu drugom i svaki spojiti na jedna kraj na sklop. No caka je da to treba kalibrirati ovisno o karakteristikama senzora, a

dakle sad si se malo zaebal.

Reply to
miha

nije to bas jednostavna sprava baza je thin-film polymer

Reply to
srele

Reply to
miha

Reply to
vaso

Nabavio sam novi senzor, ovaj tu:

formatting link

io ispravan ali su ga kinezi tako detaljno zalili u plastiku da jednostavno

ti novi, a na njemu nema nikakvih oznaka, pa eto otvoren sam za sve prijedl oge!

Reply to
igor.b.good

Reply to
igor.b.good

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.