Hard disk ATA na USB?

Mislim da sam to bio vidio u jednom BUG-u ali nisam siguran, jel se da transformirati Hard disk sa ATA prikljuèkom u USB prikljuèak,...znam da su to dva razlièita svjeta(serijski -paralelno) ali.....mo¾da?

Hvala

--
Buiæ Bojan
www.pulainzenjering.hr
Reply to
inz
Loading thread data ...

"inz" je napisao u poruci interesnoj grupi:ej1cjl$86k$ snipped-for-privacy@ss408.t-com.hr...

Imas u chipoteci kupiti adapter UATA=>USB, mislim da kosta oko 85 kn. A ima i USB ladica za diskove, *u svakom boljem ducanu komp. robe* :-), oko

200 kn.

malac

Reply to
mali od palube

formatting link

Ovo imas za 78kn u Formelu. Jednostavnije je i vec gotovo rjesenje.

--
www.elektronka.com
Reply to
Ivan Matacic

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.