Baud Rate

®elio bi si slo¾iti serijsku komunikaciju, neovisnu od UARTA. Znaèi na zasebnim pinovima, jer mi trebaju èetri serijske veze , a na mikraèu su dvije (dva uarta) Pa me interesira, koliki overflow timera bi trebao imati da bi generirao na Baud Rate od 9600 bps. Znam da bi intrval za pojedini bit trebao biti 1/9600 = 0.104ms, ali me muèi jedno drugo. Predajna strana treba prvo poslati START BIT (u trajanju 16 perioda (ali kojih perioda?? dali 0.104ms ili 0.104/16 = 0.0065 ms) ,(prijamna strana broji osam svojih perioda i onda poèinje oèitavati) i onda ¹alje svakih 16 perioda 8 bitova i onda di¾e STOP bit.

Po nekoj mojoj raèunici overflow bi trebao biti Baud rate

1/9600 = 0.104ms 0.104/16= 0.0065ms

Takt oscilatora koji pokreèe timer:

10.0592 * 10exp6 = 10059200 1/s (Hz) ja taj takt dijelim u miraèu sa 4 za ulaz u timer

10059200/4 = 2514800 Hz

1/2514800 = 0.000000397 s = 0.000397ms

overflow= 0.0065/0.000397 = 16

Znaèi ako je 8-bitni timer onda je overflow 255-16

Gdje grije¹im? HVALA

--
Buiæ Bojan
www.pulainzenjering.hr
Reply to
inz
Loading thread data ...

On Tue, 3 Oct 2006 22:39:01 +0200, inz wrote: /cut

Mislim da totalno NElogicno razmisljas.

Ako ti START bit traje kao i ostali kak ce onda druga strana znat da je start bit?

I ne moze se mijenjat perioda kod slanja. Ako je perioda 1/9600 onda pretpostavljam da to znaci da ti start bit mora trajati 16x1/9600.

Eh sada mozda grijesim no to je logicno :) !

Reply to
Mad I.D.

formatting link

Start bit se signalizira promjenom naponske razine iz stanja "IDLE"(1->0), tako je kod veæine asinkronih serijskih komunikacija. Na nekima njegovo trajanje nije jednako bittimingu ostalih bitova, no kod 232 je. Stop bit mo¾e imati drugaèiji tajming (1, 1.5 ili 2*bittime), ovisno o konfiguraciji porta.

Reply to
Mario Malenica

Pa znat èe da je start bit po tome jer je malo prije dobio STOP bit od prija¹njeg byte-a! A nakon stop bita ide logièno start bit, byte se zna koliko ima bitova..i sve je jasno...

"Mario Malenica" je napisao u poruci >

Reply to
inz

Dobar recept za prepoznavanje ?uma malog duljeg trajanja na liniji kao start bit.

Za po?etnike postoje primjeri bitbanging softverskog UART-a na 8052.com

Reply to
Mario Malenica

Jadna æe to biti komunikacija ako ima ¹umova koji se mogu protumaèiti kao bit na bilo kojem mjestu...

Reply to
Vaso

Poku¹aj pokrenuti PIC na breadboard ploèici staroj 10-15 godina, onda sku¾i¹ za¹to se koristi trostruki ili èetverostruki oversampling bittimea kod izrade takvih UART-a.

Reply to
Mario Malenica

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.