UART, baud rate na PC

Czy piszac program na PC obslugujacy port rs232 baud rate mozna wybrac sobie dowolnie czy to moga byc tylko okreslone wartosci? Jesli tak to jakie? A moze wielokrotnosci jakiejs liczby. I jaki jest maksymalny baud rate UARTu w PC. Przegladajac grupe znajduje sprzeczne co do tego informacje.

Reply to
gem
Loading thread data ...

Maksymalnie 115200 A mniejsze wszystkie, ktore uda sie uzyskac dzielac te liczbe. To wszystko na standardowym sprzecie. Jesli port jest emulowany lub komputer wyposażony w niestandardowa karte mozliwe sa wyzsze czestotliwosci ale tam juz nie ma regul.

Reply to
moki1

Dodaj ze wynikaja z zegara podstawowego [1.8432MHz/16] i podzielnika

1 >115200 2 > 57600 3 > 38400 4 > 28800 6 > 19200 12> 9600 24> 4800 48> 2400 96> 1200

Mozesz ustawic podzielnik np 5 czy 17. Nie mozesz np 2.5

Powyzsze dotyczy klasycznego hardware peceta, w zaleznosci od systemu operacyjnego i sprzetu [np na USB] - moga wyjsc ograniczenia.

J.

Reply to
J.F.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.