Adapter

Pozdravljeni, imam jedan stari INK-YET printer EPSON Stylus COLOR 1520. Ima 57-30360 Amphenolo conektor ( nekakav konektor koji ima pinove sa gornje i donje strane nekakvog kvadrata koji ulazi jedan u drugi, komunikacija je IEEE-1284 ) Htio bi si napraviti za njega adapter da ga mogu spojiti na novije racunalo sa Win XP. Znaci adapter kojim bi taj printer mogao spojit na standardni paralelni port, zna neko? Znam da je bilo jedan link gdje su bili takvi adapteri, samo sam ga zaboravio...

Reply to
Bojan
Loading thread data ...

To ti je ustvari paralelni port

Treba¹ najobièniji standardni paralelni (centronics) kabel. Na strani PC-a ima ¾enski D25F (25 pinski) konektor. Na strani printera ima centronics 36 pinski konektor. Dobavljiv gotovo svugdje (trgovaèki centri, trgovine informatièkom opremom, knji¾are...) po cijeni 10-15 kn.

--
Pozdrav
Electron
Reply to
Electron

Osim ako ima plocu koja na sebi nema parellel. U tom slucaju ti postoji adater centronics na USB (ali ti ne mogu garantirat da radi).

Reply to
chuspy

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.