zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam.
Mam zrobiony układ na AVR i chciałbym udostępnić kody do upgrade użytkownikom.
Niestety płytka jest na tyle prosta że mniej niż średniozaawansowany elektronik
może ją skopiować i wgrać udostępniony soft.
Jak mógłbym zabezpieczyć płytkę przed skopiowaniem?
Myślałem o czymś takim jak np: "ukryte połączenie jakiegoś portu z masą" tak
żeby nie można tego wykryć, jednak płytka jest jednowarstwowa.

Pozdrawiam
Grundolf

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Quoted text here. Click to load it

Pokaż płytkę, zobaczymy co się da zrobić ;) IMHO bez sensu. Można próbować
jakieś włosowe połączenia, ale i druk 4 warstwowy prostego układu wystarczy
(po wylutowaniu elementów) przedzwonić i pozamiatane.
Czy kod programu jest otwarty? Jeśli nie - udostępniać zaszyfrowane binarki
i wgrywać bootloaderem.

MichałRe: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
Quoted text here. Click to load it

Można zrobić jakis bootloader który deszyfruje dane podawane jakąś
metoda na wejścia CPU (np. data + clock). Wtedy bootolader jest tajny.
Reszta pliku bez znajomosci klucza deszyfrujacego nie da sie odtworzyc i
mozesz ja jawnie wysylać userom.

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik Sebastian BiaB3%y napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
B6%20
Quoted text here. Click to load it

Pytanie ile warta jest konstrukcja i jak potencjalnemu piratowi zaleBF%y =

na jej skopiowaniu - za parEA% k$ moBF%na z ukB3%adu scalonego wydrzeE6% =

zabezpieczony (ponoE6% nieodczytywalny) kod - wystarczy ukB3%ad otworzyE6%
 i20%
parEA% poB3%B1czeF1% elektrycznych poprzekB3%adaE6%. Kosztuje swoje ale =
wykonalne20%
jest. Tak wiEA%c to nadal jest tylko utrudnienie (dla jednego egzemplarza=
20%
bEA%dzie nieopB3%acalne, dla miliona - juBF% owszem). A moBF%e proB6%ciej=
 zastrzec20%
wzF3%r uBF%ytkowy?

--20%
Darek
Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
Quoted text here. Click to load it

Zabezpieczanie ukladów scalonych przed skopiowaniem polega wyłacznie na
podnoszeniu poprzeczki finansowej ripowania coraz wyżej. Nikt tu nie
mówi o super zabezpieczeniu, to jedynie pistolet na kapiszony skierowany
na hobbystow którzy nie mają środkow aby odczytac tego chipa tak po prostu.

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik grundolf napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Jako czB3%owiek majB1%cy spore doB6%wiadczenie w rozbieraniu cudzych20%
konstrukcji mogEA% co powiedzieE6% - nie zabezpieczysz, co najwyBF%ej tro=
chEA%20
utrudnisz. A pB3%ytkEA% drukowana jednowarstwowB1% to na tyle trudno B6%c=
iemniE6%20
BF%e nie mam koncepcji jaka zB3%oB6%liwoB6%E6 moBF%na wymyB6%liE6% - co =
byB6% w przypadku20%
wielowarstwowej nie wymyB6%liB3% to za cenEA% jednego rozebranego egzempl=
arza20%
i odpowiedniej iloB6%ci pracy ci to rozgryzEA%.

--20%
Darek

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Órzytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" napisał:
Quoted text here. Click to load it

wyobraźni wam ludzie brakuje!:O)
można na przykład do płtyki dodać jakiś element (ktury przed wlutowaniem
uszkadzamy tak żeby nie było widać uszkodzenia gołym okiem), ten element
należy wstawić tak żeby płytka działała tylko wtedy gdy ten element jest
uszkodzony, jak ktoś skopiuje, wstawi dobty element to płytka powinna sie
spalić:O) takich elementuf można wstawic wiecej

taki mi pomysł wpadł do głowy, ktoś coś jeszcze wymyśli?:O)


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
Quoted text here. Click to load it

Jak wygląda prawna strona reverse enginering? Wiem, że jest prawna ochrona
masek układów scalonych, ale co ze schematami i wzorem płytki?
K.Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik John Smith napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
2E%
Quoted text here. Click to load it

Tak jak napisaB3%eB6% - chroniony jest konkretny layout ukB3%adu - czyli =
masek20%
skopiowaE6% nie wolno, zresztB1% nie ma to wiEA%kszego sensu, z chipu mas=
ek20%
BF%ywcem nie zdejmiesz, masz peB3%nB1% gwarancje BF%e bB3%EAdy obrazu uz=
yskanego w20%
BF%yciu nie pozwolB1% BF%eby tak robiony ukB3%ad dziaB3%aB3%. Maski to mo=
BF%na co20%
najwyBF%ej kraB6%E6 - i teBF% nie wiem po co, maski sB1% przydatne do ko=
nkretnej20%
technologii scharakteryzowanej dla konkretnej linii produkcyjnej - to BF%
e20%
forma X robi ukB3%ady CMOS i firma Y robi ukB3%ady CMOS to nie znaczy BF%
e20%
parametry elektryczne tych technologii sB1% takie same. A jak tranzystory=
20%
maja inne ch-ki, rezystory inne rezystancje charakterystyczne to i maski =

powinny mieE6% innB1% geometriEA% elementF3%w.

Natomiast zapoznanie siEA% ze schematem ukB3%adu i mykami konstrukcji20%
wewnEA%trznej jest w peB3%ni legalne - robi siEA% to BF%eby zrozumieE6% j=
ak20%
konkurencja pewne rzeczy osiB1%gnEA%B3a, BF%eby sprawdziE6% czy patentF3%
w nie20%
naruszyB3%a (a raczej - ktF3%re naruszyB3%a), BF%eby w koF1%cu dowiedzieE6%
 siEA%20
czego konkurencja nie potrafi - moBF%na wF3%wczas oceniE6% w ktF3%rB1% st=
ronEA% bEA%dB1%20
z konstrukcjami musieli iB6%E6, jakie rozwiB1%zania bEA%dB1% im potrzebn=
e - i20%
parEA% takich rozwiB1%zaF1% zawczasu opatentowaE6%, niech konkurencji za =
B3%atwo20%
nie bEA%dzie...

Raz w BF%yciu widziaB3%em dwa ukB3%ady scalone dwF3%ch producentF3%w ktF3%
re miaB3%y20%
takie same lauouty - rF3%BFnica miEA%dzy ukB3%adami polegaB3%a na rF3%BF=
nym bondingu20%
i rF3%BFnym poprzepalaniu fusF3%w konfiguracyjnych a chipy rF3%BFniB3%y=
 siEA% tylko20%
emblemacikiem producenta (Die Mark). Ale nikt nikomu masek nie kradB3% - =

ukB3%ad byB3% po prostu wspF3%lnymi siB3%ami skonstruowany i na dwF3%ch20%
identycznie pracujB1%cych liniach produkcyjnych przez dwie firmy20%
produkowany. Nazwy firm zachowam dla siebie.

--20%
Darek

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
[...]
Quoted text here. Click to load it

Dzięki.
Zostawiając już scalaki. Od _strony_prawnej_, jakie przepisy zostaną
naruszone, gdy ktoś skopiuje i wprowadzi na rynek UE urządzenie moje
urządzenie? Czyli jak w sposób prawny mozna zabezpieczyć urządzenie
przed kopiowaniem? Interesuje mnie wyłącznie aspekt prawny.
K.


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik John Smith napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
 jak20%
Quoted text here. Click to load it

ZgB3%aszasz do UrzEA%du Patentowego wzF3%r uBF%ytkowy i jesteB6% kryty na=
 amen.20%
Twoja konstrukcja jest twoja konstrukcja i nikomu jej nie wolno bez20%
twojej zgody powielaE6% niezaleBF%nie od zgB3%oszenia wzoru uBF%ytkowego =
- ale20%
jak zgB3%osisz to nie ma sprawy z dowodzeniem kto byB3% pierwszy i kto z =

kogo B6%ciB1%gaB3%.

--20%
Darek

Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
Quoted text here. Click to load it

To chyba jednak nie wszystko. Co z podjęciem działań mających na celu
odczytanie oprogramowania mikrokontrolera?
K.


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Órzytkownik "John Smith" napisał:
Quoted text here. Click to load it

niekture procesorki mają zabezpieczenie przed odczytem pamięci, co nie
zmienia faktu że w fabryce rendgenem to potrafią zrobić:O)


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m


Quoted text here. Click to load it

"rendgenem"? Czyli jak?
K.


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Órzytkownik "John Smith" napisał:
Quoted text here. Click to load it

normalnie, kładziesz pod lampę X i robisz zdjęcie:O)
pwenie tylko spore laboratoria i fabryki mają taki sprzęt i ludzi
potrafiacych to robić:O)


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m


Quoted text here. Click to load it

I jak? Wyskakuje program źródłowy w języku C z boku tej lampy?
K.


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Órzytkownik "John Smith" napisał:
Quoted text here. Click to load it

w sporym uproszczeniu tak to mozna opisać, acha wyskakuje binarna zawartość
pamięci, do kopiowania to wystarczy:O)


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik Papa Smerf napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Raczej specjalizowane firmy - producentowi elektroniki nie opB3%aca siEA%
20%
utrzymywaE6% dziaB3%u reverse engineeringu - bo ludziom siEA% tym zajmujB1%
cym20%
BF%eby utrzymali dostateczny poziom kwalifikacji trzeba zapewniE6% ciB1%g=
B3%oB6%E620%
pracy przy tych wB3%aB6%nie zadaniach - tu siEA% nie bardzo daje przerzuc=
aE6%20
okresowo ludzi z dziaB3%u konstrukcyjnego. I BF%eby nie byB3%o - wiem co =

piszEA%, ciut siEA% tym zajmowaB3%em...
Jak chcesz to mogEA% ci poszukaE6% kontaktF3%w na wykonanie takiego zlece=
nia20%
(choE6% nie od kaBF%dego zlecenie zostanie przyjEA%tecaB3%kiem szemrani20%
zleceniodawcy sB1% spuszczani na dev/drzewo.

--20%
Darek


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowaniem
Órzytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" napisał:
Quoted text here. Click to load it

tak, czy siak na coś takiego chyba potrzeba sporo kasy i przy mało
budrzetowych projektach się raczej nie opłaca:O)


Quoted text here. Click to load it

nie, dzięki, ja nie chcę, na szczęście nie należę do tej kategorii ludzi co
mają jedną szarą komurkę i dwie lewe ręce i potrfiacych tylko cudze pomysły
kraść(czytaj: większość polskich pseudo biznesmenuf:O)


Re: zabezpieczenie płytki przed skopiowanie m
UBF%ytkownik Papa Smerf napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Oj sporo, sporo... Rozmowa zaczyna siEA% od wyraBC%nych k$ a koF1%czy cza=
sami20%
w okolicach M$...

--20%
Darek

Site Timeline