Silnik grawitacyjny - Page 5

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Silnik grawitacyjny
On Sun, 06 Feb 2011 23:56:31 +0100, Michoo napisał:
Quoted text here. Click to load it

Słońce obniża sprawność układu - woda z górnego zbiornika paruje.
(z dolnego też, ale to akurat bez znaczenia).


--
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net]                             vy 73! de SP9UOB
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Silnik grawitacyjny
On Sun, 6 Feb 2011 22:34:26 +0100, Robbo napisał:
Quoted text here. Click to load it

Ale silniki korzystające z grawitacji są znane od wielu lat.
U moich rodziców jest zegar napędzany grawitacyjnie, ciężarek pod wpływem
grawitacji przesuwa się w dół, napędzając mechanizm zegara.
Silnik trzeba "tankować" co kilka dni.

--
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net]                             vy 73! de SP9UOB
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Silnik grawitacyjny
Quoted text here. Click to load it

No właśnie. Problemem jest, jakiej "free energy" użyć,
aby zatankować ten silnik tak, aby człowiek nie musiał
tego robić ręcznie i aby całość kręciła się samodzielnie.

R.


Re: Silnik grawitacyjny
W dniu 2011-02-06 22:34, Robbo pisze:
Quoted text here. Click to load it

Bo maB3%o kto jest skB3%onny uwierzyE6%, BF%e maszyna moBF%e siEA% porusz=
aE6%20
wykonujB1%c pracEA% ale nie pobiera  przy tym energii. Zamiast tego mF3%w=
i, BF%e20%
maszyna pobiera energiEA% z jakiegoB6% pola (magnetycznego, grawitacyjneg=
o)20%
albo po prostu zuBF%ywa Free Energy.
JeB6%li ciaB3%o w polu wykona jakiB6% ruch i nabierze energii kinetycznej=
 to20%
wiB1%BFe siEA% z  przemieszczeniem w miejsce o niBF%szej energii potencj=
alnej.
Nie da siEA% zrobiE6% tak BF%eby po prawej stronie koB3%a ciEA%BFarki za=
mieniaB3%y20%
energiEA% potencjalnB1% na kinetycznB1% a te z lewej mogB3%y byE6% wynies=
ione z20%
powrotem do miejsca z wyBF%szB1% energiB1% potencjalnB1% bez wykonania na=
 nich20%
pracy czyli bez dostarczania energii.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Silnik grawitacyjny
Quoted text here. Click to load it

Nie zastanawiałem się nad działaniem tego silnika zbyt dogłębnie,
ale czy tu jakiejś roli nie odgrywa długość ramienia, na którym
ciężarki są zamocowane -- po jednej stronie koła ciężarki zwisają,
a po drugiej nie zwisają (ciężarek jest położony dalej od środka koła).

A, gdyby (teoretycznie) skonstruować tak dużą tarczę, że jedna jej część
jest w obszarze oddziaływania ziemskiej grawitacji, a druga część poza
nią (gdzieś w kosmosie), to chyba miałoby prawo działać?

PS. Ja nie wiem, czy silnik grawitacyjny da się skonstruować, czy nie,
ale konstruktorzy chce wykorzystać "free energy", a nie stworzyć perpetum
mobile.


Re: Silnik grawitacyjny
W dniu 2011-02-07 15:11, Robbo pisze:
Quoted text here. Click to load it
rodka koB3%a).

Liczy siEA% droga jakB1% pokonajB1% ciEA%BFarki zgodnie z kierunkiem pol=
a i wbrew20%
niemu (czyli liczy siEA% tylko pionowa skB3%adowa ruchu). Obie drogi sB1%
20%
takie same wiEA%c bilans energii po peB3%nym obrocie jest rF3%wny zero.

Quoted text here. Click to load it
 poza
Quoted text here. Click to load it

Przy niewielkich odlegB3%oB6%ciach od powierzchni ziemi zakB3%adamy, BF%e=
 pole20%
wynosi G*Mz/(Rz)^2 gdzie Mz i Rz to odpowiednio masa i promieF1% Ziemi.
JeB6%li bEA%dziesz oddalaB3% siEA% do Ziemi to pole maleje i bEA%dzie wyn=
osiE6%20
G*Mz/r^2 gdzie r to odlegB3%oB6%E6 od wnEA%trza Ziemi. JeB6%li odsuniesz=
 siEA%20
odpowiednio daleko to bEA%dzie to pole wyraBC%nie niBF%sze a w nieskoF1%c=
zonoB6%ci20%
zerowe. Tak wiEA%c musiaB3%byB6% uB6%ciB6%liE6% co to znaczy poza obszare=
m ziemskiej20%
grawitacji. Praca w polu grawitacyjnym  ziemi bedzie wynosiE6% W3D%20
G*Mz*m*(1/r1 - 1/r2). gdzie r1 i r2 to odpowiednio poczB1%tek i koniec20%
ruchu. JeB6%li ciEA%BFarek przesunie siEA% z punktu odlegB3%ego o r1 do =
punktu r220%
a potem wrF3%ci do r1 to praca wynosi zero. Liczy siEA% tylko skB3%adowa =
ruchu20%
w kierunku pola czyli rF3%BFnice odlegB3%oB6%ci. Jaki tor zakreB6%lajB1%
 te20%
ciEA%BFarki to jest nieistotne.


Quoted text here. Click to load it

WyobraBC% sobie, BF%e takie koB3%o z ciEA%BFarkami wymyB6%lono juBF% w X=
III wieku i20%
nazwano wB3%aB6%nie perpetuum mobile :)
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Perpetuum_mobile.html
OprF3%cz pouczajB1%cego rysunku jest jeszcze fragment ktF3%ry doB6%E6 tr=
afnie20%
formuB3%uje to co pisaB3%em w poprzednim poscie.
"Obecnie bardzo rzadko podejmowane sB1% prF3%by budowy perpetuum mobile. =

PowstajB1% natomiast koncepcje i konstrukcje prF3%bujB1%ce wykorzystaE6% =

nieznane lub niepotwierdzone zjawiska i BC%rF3%dB3%a energii. Ruch ten je=
st20%
czEA%B6ciB1% darmowej energii. "
PrzestaF1% siEA% B3%udziE6% BF%e wokF3%B3 nas jest mnF3%stwo darmowej en=
ergii ktF3%rB1%20
moBF%na wyB3%apaE6% przy pomocy mniej lub bardziej udziwnionych kopii urz=
B1%dzeF1%20
sprzed oB6%miu wiekF3%w.
KtoB6% ci juBF% napisaB3%, BF%e ze stacjonarnego pola nie da siEA% uzyska=
E6% energii20%
(zachowujB1%c przy tym ten sam poziom energii potencjalnej wzglEA%dem pol=
a).
Inaczej wyglB1%da spawa z polem zmiennym jak np pole elektromagnetyczne20%
(tak naprawdEA% bEA%dB1%ce falB1%). Tu da siEA% podebraE6% energiEA% ale =
jest ona20%
dostarczana caB3%y czas na tworzenie tego pola - np przez sB3%oF1%ce czy =
przez20%
nadajniki radiowe.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Silnik grawitacyjny
On Mon, 7 Feb 2011 15:11:06 +0100,  Robbo wrote:
Quoted text here. Click to load it

Pole grawitacyjne jest potencjalne - czyli roznica energii miedzy
dwoma punktami nie zalezy od trasy. Jak wrocisz w ten sam punkt to
zmiany energii nie bedzie.

Quoted text here. Click to load it

Na razie nie znamy zadnej "free energy" z ktorej by mozna skorzystac.
Czyli w zasadzie jest to tozsame.
Re: Silnik grawitacyjny
Pan J.F napisał:

Quoted text here. Click to load it

Niektórzy znają i korzystają. Do czasu gdy zakład energetyczny również
nie rozpozna tego źródła.

--
Jarek

Re: Silnik grawitacyjny
Quoted text here. Click to load it

Ale silnik grawitacyjny, jesli nie jest to zero point energy
module, uzyskujacy energie z rozszerzajacej sie przestrzeni
mikrowszechswiata w B6%rodku urzadzenia (wichajster ten
wystepuje w serii stargate), ale urzadzonko dzialajace
w stalym, _zachowawczym_ polu grawitacyjnym, to jest
to perpetuum mobile I rodzaju.

Nie dostarczasz energii, nie odbiera energii z pola
grawitacyjnego (bo g_uv sie praktycznie nie zmienia..)
nie zmienia sie energia potencjana jego elementow
ani niczego z otoczenia.. a sie rusza. PM!

W internecie i w 'srodowisku' wystepuje ciekawsze
z punktu widzenia grupy PM. Tworca i zwolennicy
wierzB1%, ze odpowiedni uklad RLC bedzie akumulowal
i powielal energie.
Ale uwaga, energia ta ma sie braE6% z przeciwB6%wiata
a urzadzeniami tymi poslugiwaE6% sie ufolce okupujace
naszB1% planete.
:)

Pozdrawiam
bartekltg

Re: Silnik grawitacyjny
W dniu 02.02.2011 00:15, Robbo pisze:
Quoted text here. Click to load it

Stary numer - cały "silnik" napędza oświetlenie tego dużego koła, które
nagrzewa metalowe obciążniki.

Site Timeline