* Oto najważniejsze co musicie wiedzieć:

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
* Establishment naukowy i medyczny nie przyzna siEA% oficjalnie do
istnienia B6%wiata duchowego czy BF%ycia po B6%mierci, nawet wobec
niezbitych dowodF3%w.
Powodem oczywiB6%cie jest pieniB1%dz. Tak, podobnie jak caB3%y ten B6%wiat,
nauka rF3%wnieBF% nie uniknEA%B3a korupcji, i jest polem do zbijania bizne=
su.
BadaF1% w tematyce o ktorej piszEA%, po prostu z uprzedzenia i braku
korzyB6%ci finansowych nikt nie chce ani wspieraE6%, ani finansowaE6%, ani
promowaE6%.
O przypadkach kiedy to prawdziwi nieskorumpowani naukowcy stwierdzili
BF%e majB1% dowody na to, BF%e kaBF%dy czB3%owiek ma nieB6%miertelnB1% dusz=
EA%, ktF3%ra
jest wB3%aB6%ciwym umyslem i B6%wiadomoB6%ciB1% - napisaB3%y gB3%F3wnie po=
rtale i
gazety zwiB1%zane z wiarB1%, katolickie.
Redaktorzy "renomowanych" naukowych czasopism nie opublikujB1% takich
artykuB3%F3w z prostego powodu:
oB6%mieszenie poprzez materialistyczny establishment naukowy i
biznesowy, a przecieBF% redaktorom zalezy na ich pracy i BC%rF3%dle dochodu=
.
- tymczasem jest to prawda.
artykuB3%y i materiaB3%y filmowe na ten temat nie ukazaB3%y siEA% teBF% na
polskich gB3%F3wnych portalach np. na onecie, wp,interii,gazecie, a takBF%
e
w polskich czasopismach.
NiektF3%rzy naukowcy ktF3%rzy szczerze poszukiwali prawdy, a nie uprawiali
naukEA% jedynie dla biznesu
- juBF% przeprowadzili stosowne doB6%wiadczenia i obserwacje, i zdobyli
niezbite dowody na istnienie duchowej B6%wiadomoB6%ci i BF%ycia po B6%mierc=
i.
James Randi i jego milion dolarF3%w za zademonstrowanie jakiegokolwiek
"zjawiska paranormalnego"?
A kto powiedziaB3% BF%e ten czB3%owiek jest uczciwy? PrzecieBF% to nie jest
transmitowane na BF%ywo w TV publicznej, gdzie oglB1%dajB1% miliony, tylko
dzieje siEA% w prywatnym zaciszu.
UwaBF%am, BF%e wielu ludzi juBF% mu przedstawiB3%o dowody, ale on na siB3%
EA% im
wmF3%wiB3% BF%e stosujB1% sztuczki iluzjonistyczne itp. byle tylko nie
wypB3%aciE6% nagrody
Nikt mu nie udowodni oszustwa, bo pF3%ki to nie bEA%dzie transmitowane na
BF%ywo na B6%wiat - nie ma po prostu takiej moBF%liwoB6%ci.
To co jest w podrEA%cznikach, encyklopediach, czasopismach naukowych, to
co wykB3%ada siEA% na uczelniach to tylko ta czEA%B6E6% nauki,
ktF3%ra przeszB3%a przez cenzurEA% establishmentu, czyli zostaB3%a dopuszcz=
ona
do wiadomoB6%ci publicznej drogB1% gB3%osowania wiEA%kszoB6%ci...
Musicie wiedzieE6%, BF%e nauka posunEA%B3a siEA% dalej, tylko media tego n=
ie
rozpropagowaB3%y, a wy ufacie mediom i stereotypowi a nie szukacie
samodzielnie prawdy.

KaBF%dy czB3%owiek ma nieB6%miertelnB1% duszEA%,
ktF3%ra jest umysB3%em, jaBC%niB1%, B6%wiadomoB6%ciB1%, osobowoB6%ciB1%, pa=
miEA%ciB1%.
MF3%zg jest interakcyjnym kwantowym odbiornikiem i nadajnikiem dla
duchowego umysB3%u.
Duchowy umysB3% nieustannie moduluje stany kwantowe w mikrotubulach,
dlatego teBF% wB3%aB6%nie mimo wysokiej temperatury, ciB1%gle zachowujB1% o=
ne
kwantowB1% koherencjEA%,
i synchronizujB1% ze sobB1% poprzez splB1%tanie kwantowe pracEA% wszystkich
mikrotubul w mF3%zgu,
co siEA% przekB3%ada dopiero w dalszej kolejnoB6%ci na pracEA% neuronF3%w.
Neuronalna transmisja synaptyczna jest sterowana poprzez rozkazy z
mikrotubul,
a mikrotubule otrzymujB1% je od duchowego umysB3%u ktF3%rego wpB3%yw objawi=
a
siEA%
poprzez modulacjEA% tych stanF3%w kwantowych na poziomie subatomowym.
To co odbierajB1% zmysB3%y - trafia do mikrotubul, a w konsekwencji do
duchowego umysB3%u.
To co myB6%li duchowy umysB3%
- przekB3%ada siEA% poprzez mikrotubule i synapsy na sterowanie materiB1%,
czyli ciaB3%em.
Teoria dualizmu interakcyjnego John Carew Ecclesa,
oraz kwantowa teoria B6%wiadomoB6%ci Orch-OR Rogera Penrose i Stuarta
Hameroffa
- sB1% prawdziwe.

Przeczytajcie artykuB3% i poznajcie prawdEA%:

http://www.orch-or.pl

lub wpiszcie w google: B6%wiadomoB6%E6 to nie mF3%zg

Re: * Oto najważniejsze co musicie wiedzi eć:
W dniu 13.04.2011 19:13, robertcb pisze:
<wielkie ciach>

Quoted text here. Click to load it

program to nie procesor


Re: * Oto najważniejsze co musicie wiedzieć:
Ja bardzo lubię takie dyskusje. Tam , gdzie ich miejsce - czyli
pl.misc.paranauki.
A tutaj niestety muszę napisać sakramentalne WYPIERDALAJ SPAMERZE !Site Timeline