Digitiser pen

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Hej!

KupiB3%em sobie ostatnio Galaxy Note 10.1 i zachodzEA% w gB3%owEA%, w ja=
ki sposF3%b  =

zrealizowany jest mechanizm rysika. WidaE6% wyraBC%nie, BF%e urzB1%dzeni=
e reaguje  =

na siB3%EA nacisku (rozpoznaje dosyE6% maB3%o poziomF3%w nacisku, ale j=
ednak), ale  =

przedni panel wyglB1%da na zwykB3%e szkB3%o (or compatible). MaB3%o tego=
, jest w  =

stanie rozpoznaE6% pozycjEA% rysika zawieszonego nad panelem, ale w rysi=
ku nie  =

ma BF%adnego zasilania. Magia? :)

Pozdrawiam -- Spook.

-- =

UBF%ywam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

Re: Digitiser pen
On Fri, 12 Apr 2013 07:01:10 +0200, "Wojciech Sura"

http://en.wikipedia.org/wiki/Wacom

Akapit ,,Technology''
--  
Grzegorz Krukowski

Site Timeline