~200kV w drzewa

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Dzisiaj zaskoczyB3%o mnie takie wyB3%adowanie.
Obok dziaB3%ki mam liniEA% 220k, przyjechaB3%a energetyka wycinaE6% krzac=
zory20%
pod liniB1%, wiEA%c podszedB3%em zapytaE6% co u sB1%siadowi robiB1%, bo n=
ie20%
oznaczeni. Koniec koF1%cF3%w rozwinEA%B3a siEA% rozmowa, oglB1%danie drz=
ew pod20%
liniB1% i nagle sB3%ychaE6% wyB3%adowanie. Nie ma mowy o pomyB3%ce, dBC%w=
iEA%ku nie da20%
siEA% pomyliE6% z niczym innym. Stoimy pod drzewami, co jakieB6% 5 minut =

wystEA%puje wyB3%adowanie. Energetyk nic, ja... teBF% nic... patrzymy w g=
F3%rEA%,20%
sB3%ychaE6%, ale nie widaE6%. W jasny dzieF1% nie byliB6%my w stanie zauw=
aBF%yE6%20
wyB3%adowania, sporadycznie jakiB6% listek spadB3% (za pB3%otem niestety,=
 wiEA%c20%
nie oglB1%daB3%em czy osmalony). Po stanie korony drzewa nic nie widaE6%,=
20%
normalnie drzewa, dorastajB1%ce moBF%e 50cm od linii (ciEA%BFko oceniE6%
, wysoko20%
jednak).
Jak nie wytnB1% do weekendu, to w nocy ustawiEA% kamerEA%, moBF%e siEA%20
zarejestruje jakieB6%.

To tak przy okazji niedawnych filmF3%w na YT :)

Zastanawia mnie dlaczego przyjechali teraz. MogB1% wykryE6% tego typu20%
"upB3%ywnoB6%ci" i szukaE6% ich na liniach, czy teBF% planowana systematy=
cznie20%
akcja?
JakoB6% nie zauwaBF%yB3%em wczeB6%niej tych wyB3%adowaF1%, moBF%e drzewa =
dorosB3%y, albo20%
nie byB3%em wystarczajB1%co blisko by usB3%yszeE6%.


Irek.N.

Re: ~200kV w drzewa
Dnia Thu, 02 Aug 2012 21:28:48 +0200, Irek N. napisał(a):
Quoted text here. Click to load it

Sasiada pytales ?
Kiedys sobie popatrzylem, oj nisko te przewody zwisaja, a drzewka podrosly.
Zadzwonilem ... pozniej wycieli.

Ale to tylko w upalne lato, przy chlodniejszej pogodzie zwis jest mniejszy
:-)

J.

Re: ~200kV w drzewa
Quoted text here. Click to load it

Ha! wiem tylko BF%e BF%yje, ale nie interesuje siEA% tematem na dziaB3%ce=
 wcale.

Quoted text here. Click to load it

A wiesz, moBF%e to wB3%aB6%nie jest wytB3%umaczenie. Dzisiaj byB3%o piero=
F1%sko20%
ciepB3%o, moBF%e amper trochEA% wiEA%cej poszB3%o i zwisB3%o niBF%ej, dla=
tego20%
zauwaBF%yB3%em. Toby oznaczaB3%o, BF%e w weekend mogEA% zapomnieE6%.

MiB3%ego.
Irek.N.

Re: ~200kV w drzewa
Irek N. napisał(a) :
Quoted text here. Click to load it

No tak, ampery ciężkie są ;-)

--
Pozdrawiam
    Zbyszek
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: ~200kV w drzewa

Quoted text here. Click to load it

A jeszcze jak wiadro... choc tu, to chyba kontener :) fazy dołożysz, to
olaboga, trzeba spadac szybciej, niż biegnie światło, dogonić neutrina :)

--
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: ~200kV w drzewa
Quoted text here. Click to load it
Z tego co wiem to w zimie jakieś przetargi były na utrzymanie zielenie
pod liniami chyba na 5 lat.
Przynajmniej na Śląsku, okolice Raciborza, Cieszyna.
Teraz prowadzą taki gruntowny przegląd i wycinkę, przez następne lata
tylko już drobniejsze utrzymaniowe roboty.


--
Ahmed
Emtec->Drivers & software download->USBStick
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: ~200kV w drzewa
Quoted text here. Click to load it


No i pasuje, niedaleko B-B :)

MiB3%ego.
Irek.N.


Re: ~200kV w drzewa
(Kłopot z Quoted printable...)
Dzisiaj zaskoczyło mnie takie wyładowanie.
Obok działki mam linię 220k, przyjechała energetyka wycinać krzaczory
pod linią, więc podszedłem zapytać co u sąsiadowi robią, bo nie
oznaczeni. Koniec końców rozwinęła się rozmowa, oglądanie drzew pod
linią i nagle słychać wyładowanie. Nie ma mowy o pomyłce, dźwięku nie da
się pomylić z niczym innym. Stoimy pod drzewami, co jakieś 5 minut

** dźwięk taki "bwwwut", czy raczej "trzask-trzask"... i jaki w tonacji?
Może przeszukam po filmach z YT i coś dopasuję?

występuje wyładowanie. Energetyk nic, ja... też nic... patrzymy w górę,
słychać, ale nie widać. W jasny dzień nie byliśmy w stanie zauważyć
wyładowania, sporadycznie jakiś listek spadł (za płotem niestety, więc
nie oglądałem czy osmalony). Po stanie korony drzewa nic nie widać,
normalnie drzewa, dorastające może 50cm od linii (ciężko ocenić, wysoko
jednak).

** jak jasno i mały łuk jest, czy iskra, to rzeczywiście, może to nie być
widoczne, lub widoczne słabo. Pamiętam, jak byłem na początku lutego '81 na
wakacjach w Bukowinie Tatrzańskiej, niedaleko kwatery była mała podstacja
(trafo) na słupie, gdzie było uprzejme urwać się doprowadzenie jednej z faz,
co w nocy skutkowało silnym iskrzeniem (chyba nawet nie hałasowało, lub
bardzo niewiele, ale wieczorem pięknie oświetlało okolicę, wyglądało, jakby
była burza, albo fotograf robił zdjęcia... tak 50/50) na przemian z
przygasaniem światła w okolicznych domach. W dzień nie było tak widać,
niewiele, bardziej było słychać walący stycznik od ogrzewania. Przyjechała
ekipa, coś na słupie pogrzebali, ale chyba nie do końca, choć światło już
nie przygasało, radio nie skwierczało od zakłóceń... wieczorem jednak było
widać na naprawionym doprowadzeniu niewielkie, jednostajne żarzenie się.

Jak nie wytną do weekendu, to w nocy ustawię kamerę, może się
zarejestruje jakieś.

** Może nawet by im to pomogło, zlokalizować, co się i gdzie dzieje, nagraj
i może n YT wrzuć? :)


To tak przy okazji niedawnych filmów na YT :)

Zastanawia mnie dlaczego przyjechali teraz. Mogą wykryć tego typu
"upływności" i szukać ich na liniach, czy też planowana systematycznie
akcja?
Jakoś nie zauważyłem wcześniej tych wyładowań, może drzewa dorosły, albo
nie byłem wystarczająco blisko by usłyszeć.

** Łuku można nie usłyszeć, ale trzaski i smażenie się już prędzej, no,
wysokie tony są raczej bardziej przenikliwe w najbliższym otoczeniu...?
Zauważyłem, że czasem tkich rzeczy możemy nie usłyszeć, bo ich nie słuchmy.
Np. jeśli coś wokół monotonnie cicho buczy, to skłonni jesteśmy mówić, że
nic się nie dzieje, ale jak to buczenie ustanie, zauważamy to natychmiast.

--
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: ~200kV w drzewa
Quoted text here. Click to load it

Zdecydowanie B3%uk, trwajB1%cy okoB3%o 1s.
DBC%wiEA%k jak na wiEA%kszoB6%ci YT filmF3%w o tym.


Quoted text here. Click to load it

Oni wiedzB1%, BF%e majB1% drzewa do wyciEA%cia. SpEA%dziB3%em wczoraj w p=
obliBF%u20%
trochEA% czasu - nic siEA% nie dziaB3%o :( MoBF%e za lekkie te "wiaderka"=
 byB3%y ;)


Quoted text here. Click to load it
 prEA%dzej, no,20%
Quoted text here. Click to load it

Niziutkie buczenie + cichutkie skwierczenie :)

Quoted text here. Click to load it
onni jesteB6%my20%
Quoted text here. Click to load it

TeBF% prawda, ale jak juBF% wiesz, to za cholerEA% nie zaB6%niesz ;) jak =
w20%
pobliBF%u sypialni coB6% "daje".

MiB3%ego.
Irek.N.Re: ~200kV w drzewa

Quoted text here. Click to load it

Niziutkie buczenie + cichutkie skwierczenie :)

** To bardziej ulot gdzieś przytulony do izolatora, można tego nie zobaczyć
nawet wieczorem, bo jest słabo, lub w ogóle niewidoczny, może z bliska, ale
czy ktośby chciał ryzykować? Czasem przechodząc pod linią, zwłaszcza, gdy
jest wilgotno, słyszę wprawdzie ciągłe, ale coś, co bardzo pasuje do Twojego
opisu. Mimo ślepienia oczu i ciemności (miejsce nieoświetlone), nie udało mi
się wypatrzeć niczego.

Quoted text here. Click to load it

Też prawda, ale jak już wiesz, to za cholerę nie zaśniesz ;) jak w
pobliżu sypialni coś "daje".

** Jak monotonne, to zasypiam, gorzej, jeśli np. co jakiś czas zaszczeka
pies sąsiada (czy tym bardziej mój dwupies) :)), to gorzej. Jak pracowałem
na centrali i mnie przycisnęło (nie do 00), to jeśli nie było roboty, bo już
zrobiona, meldowałem dziewczynom, one powiedziały, że w razie czego obudzą,
lazłem w najgłośniejsze miejsce między stojakami (między 2 rzędy, z tyłu)
(>75dB) i smacznie spałem na materacu, rzadko kiedy lepiej :) A nocą, gdy
coś sporadycznie zadziałało - oj, był problem zasnąć :) (A jeszcze mi
centrale za dziesięć szósta rano potrafiły zawracać głowę, że im jeden
zespół, na 20-30 będących w ruchu, nie działa) :) Ale telefon dzwonił i
odebrać trzeba. Mnie do dziś łatwiej zasnąć w dzień, w noc po prostu jestem
zmęczony i ze zmęczenia kimam.

--
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline