Tryksensor - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Det vil selvfF8%lgelig vE6%re det letteste at bare bruge eval-boardet
direkte, men jeg havde egentlig bare forestillet mig at bruge nogle
accelerometre direkte sE5% kun de skal udsE6%tes for potentiel smadring...
men, ja, man kan selvfF8%lgelig bare pakke printet ind i en solid E6%ske
og stoppe det med i sandsE6%kke etc. Uanset hvad sE5% er et eval ofte rart
nok til lige at fE5% fF8%ling med komponenterne og til den pris sE5% er det
da overkommeligt.

De skriver i produktbladet om positionsberegning ved at integrere
accelerationen over tid to gange. Det er fint nok for lineE6%re
bevE6%gelser og hvis ikke boardet roteres undervejs. Skal det ses som at
der faktisk er indbygget noget der fortE6%ller om orienteringen i 3d
ogsE5%? eller er det bare snik snak som i praksis ikke kan fungere uden
de nE6%vnte begrE6%nsninger?


Quoted text here. Click to load it

Huhm? Den tror jeg ikke jeg forstod...?

Re: Tryksensor


Accelerometrene kan godt monteres separat i boksepuden og via skærmede
kabler (for at undgå indstrålet støj) forbindes til evalboardet der monteres
eksternt. Men acc.metrene skal loddes på en eller anden form for PCB.

Via dobbelt integration fåes positionen ganske rigtigt, men jeg har ikke
prøvet det selv. Jeg vil dog tro at selv små offset-fejl i acc.-metrene
efter nævnte integration vil resultere i positionsfejl (offset-fejl er
konstanter, som vil blive integreret).

Det er bestemt ikke snik-snak. De 3 acc.-metre udgør xyz-akser og er alle
udsat for tyngdekraften, så lige meget hvordan akserne er orienteret vil
3D-vektorsummen være 1G. ud fra de enkelte komposanter kan inklinationen
afgøres (beregnes).

Quoted text here. Click to load it
Det var bare en påmindelse om at undertegne indlægget, da det er lettere at
følge samtalen og dermed hjælpe. I nogle grupper kan man godt blive hængt
lidt ud, hvis man glemmer ovenstående.
Gik ud fra at dit projekt handler boksning eller kampsport - derfor
udtrykket "Uppercut". ;o)

Med venlig hilsen
Torben W. HansenRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Hvis vi siger at y er op og du sE5% accelererer med 1G langs x, sE5% ved
du ikke lE6%ngere om du er roteret omkring z og x nu er opned mens y er
vandret, og du ved ikke hvor du har bevE6%get dig hen efter et
tidsskridt. Det kan man lF8%se med gyroskoper som siger hvordan man har
roteret, eller velsagtens ved at montere accelerometre med en vis
afstand sE5% man ikke kan rotere omkring dem alle pE5% een gang, som hvis
de er i samme punkt. Det var det jeg mente med det.


Quoted text here. Click to load it

Oh? Har vE6%ret pE5% usenet i mange E5%r efterhE5%nden og har vitterlig aldr=
ig
hF8%rt at det skulle vE6%re en standard. Er det noget nyt? Afsenderen stE5%r=

jo i headeren og de fleste readers viser det da tydeligt nok??

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Enig. Hvis et legeme roterer og bevæger sig i 3D-rummet på samme tid, så
bliver det mere kompliceret. Hvordan dette løses har jeg ikke lige noget bud
på.

Quoted text here. Click to load it

Ved egentlig ikke om det er skreven regel eller bare god praksis. Zappede
lige lidt rundt og må indrømme at mange ikke undertegner sig. Har også været
på usenet en del år - og måske ligger problemet begravet der...

- så det ka' da godt være at det er mig der er lidt outdated ;o)))

Med venlig hilsen
Torben W. HansenRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Hvis du har en pind liggende langs x-aksen og du i hver ende har et 1D
accelerometer monteret sE5% deres mE5%leakse er langs y, sE5% vil du kunne
mE5%le vinkelacceleration on z, ikke sandt? Hvis du sE5% udvider med samme
setup for de sidste to akser, sE5% burde du kunne mE5%le rotationen i 3D.
LineE6%r acceleration bF8%r ogsE5% kunne tages med, da rotation er
forskellen pE5% de to enders acceleration og den lineE6%re del er den del
de "er enige om".
NE5%, det er egentlig ikke relevant lige nu.

Quoted text here. Click to load it

Pyt med hvem der er outdated :-) Det stF8%rste problem pE5% usenet er imho
ikke sE5% meget hvordan man skriver citater eller signaturer men mere de
folk som kF8%rer hellig krig for at fE5% tingene pE5% netop deres mE5%de. Ne=
j,
det er ikke dig jeg mener. Du gav bare et venligt praj om at man kunne
gF8%re sE5%dan.

Re: Tryksensor

Quoted text here. Click to load it


Jo, forudsat at afstanden fra rotationsaksen ud til de to acc-metre er ens
eller i det midste kendt, vil jeg mene.
Kan dog ikke udelukke at et stykke matematik vil kunne bestemme denne/disse
afstande. Men jeg kan ikke på stående fod gennemskue om det er muligt at
adkille vinkel acc. og lineær acc., hvis de til stede samtidig og afstand
fra rotationsaksen ud til de to acc-metre ikke er ens eller kendt hverisær.

Med venlig hilsen
Torben W. HansenRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Nej, jeg er ved nE6%rmere eftertanke enig. Vinkelaccelerationen kan
resultere i negativ acceleration (af ukendt stF8%rrelse) for en af
enderne. LE6%gger man sE5% den lineE6%re komponent til sE5% kan man ikke
lE6%ngere skelne mellem forskellige rotationer ved ukendt lineE6%r
acceleration.
Man kan ogsE5% se det sE5%dan at der er tre ubekendte med to ligninger.
Den fE6%lles lineE6%re del og hver endes rotationelle del, eller man kunne
sige at det var position af rotationscenter samt acceleration af de to
ender der var de ubekendte og stadig med kun to ligninger (de t mE5%lte
accelerationer).
Det kan sE5% lF8%ses ved at putte et accelerometer mere ind, evt midt pE5%
pinden.


Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Hvis du ikke allerede har googlet på acc-meter applikationer skulle du
forsøge dette.

Der findes mange gode applikationer og matematik eksempler - søg på
fabrikater nævnt tidligere i tråden.

Her et link til et trådløst 3D acc-meter evalboard inkl. USB-modtager til en
PC :
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3152.pdf

Med venlig hilsen
Torben W. HansenSite Timeline