Styring vha. potmeter switching??

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har en problematik,som jeg vil høre om nogen her kan hjælpe med evt. at
løse...

I forbindelse med en MiniCrosser (El-Scooter for pensionister/handicapede),
har jeg følgende situation. En motor reagerer på et potmeter for om den skal
køre frem eller tilbage og med hvilken hastighed. Det er samme potmeter der
giver signal for hhv retning og hastighed. der er et 'nul' punkt, hvor
frem/tilbage reguleres ud fra om potmeteret drejes den ene eller den anden
vej.

Denne regulering sidder ved højre håndtag. Ønsker man nu en lignende ved
venstre håndtag, kan dette sagtens lade sig gøre, dog vha. manuel
omskiftning imellem de to vi en vippe omskifter, da styre kredsløbet ikke er
opbygget til at have 2 potmetre sat til samtidigt.

Vedkommende har hidtil været vant til at have gasregulering i begge sider,
da hans gamle model kun havde 1 potmeter, med gennemgående regulerings arm,
som kunne have et 'gashåndtag' i begge sider...

Nu kommer så mit spørgsmål...

Selve styringen foregår på baggrund af en rent ohmsk værdi. Kan det lade sig
gøre og i givet fald hvordan, at styre signalet fra 2 uafhængige potmetre,
således at kun signalet fra det ene sendes videre, men at der kan skiftes
imellem dem. Tænk følgende situation. vedkommende kommer kørende, med brug
af gasregulering i højre side. Nu skal vedkommende dreje til højre (eller
svare en mobiltelefon eller eller) og ønsker nu at bruge venstre
gasregulering. Vedkommende trækker venstre gashåndtag op for fremdrift og
slipper højre. Styringen skal så kunne, uden afbrydning af det ohmske
signal, skifte således at det nu er venstre håndtag der regulere kørslen.
Samme ved evt.skift tilbage. Der skal, da et tryk frem på potmetret ved
betyde baglæns kørsel, kunne tages højde for at styringen ikke kokser hvis
der køres i en retning med et 'aktuelle' potmeter og reguleres i modsat
retning med det 'passive' potmeter. Her skal styringen bare forholde sig
fuldstændig passiv.

Forestiller mig måske noget PIC kreds eller noget, men nogen der har en
ide??


/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Hvad med et ganske simpelt potmeter med afbryder i som i mange gamle
radioer? Et pot i hver side og et par relæer.

Steen.


Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it


Glem det jeg skrev, de har jo ingen nulpunkt.

Steen.


Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Grunden til ovenstående ønsker også, at der ikke må være nogen ohm-flow
afbrydelse. Crosseren motorbremser (hårdt) ved afbrydelse af den ohmske
påvirkning og det er netop denne bremseeffekt der ønskes forbigået. Det kan
fra værkstedet realiseres dobbelt gasregulering netop med en omskifter, men
der er et punkt i sådan en omskifter hvor der ikke er hul igennem og derfor
vil denne bremse effekt opstår. ud over at det er gammeldags/irreterende at
skulle skifte, især under kørsel...

/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??
Finn Stampe Mikkelsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Uden et diagram er det svært at gætte, men mon ikke en diode fra
midpunkt på hvert potmeter kan klare tingen? så er det kun det potmeter
med højest spænding der styrer. Hvis du kan følge ideen?

mvh Erik

Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it
Så kan manden nok ikke bakke :-)

Re: Styring vha. potmeter switching??
Jan Thogersen skrev:

Quoted text here. Click to load it

nej det kræver så en omskifter gg.

forestil dig et pot står i bak et i frem hvem skal overule?

:-) Erik

Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Kan du ikke på en eller anden måde lave det mekanisk ?

Det vil absolut være det bedste/sikreste.

--
Benny

Re: Styring vha. potmeter switching??
Quoted text here. Click to load it

Du undgår nok ikke en eller anden form for "intelligent" styring.  En
processor med en D/A udgang som kan generere en analog spænding til
Minicrosserens motorstyring samt  2 A/D indgange som kan aflæse de 2
"gashåndtag". Sikkerhedsmessigt måske også noget HW som sikrer at
Minicrossereren ikke kører løbsk eller blokerer ved fejl i din
styring/program.
Programmessigt må det være det sidst betjente "gashåndtag" som bestemmer
hastighed og retning.


Du skal tænke dig GODT om hvis du laver konstruktive ændringer på sådan et
køretøj. Der er gjort MEGET ud af sikkerheden i den oprindelige styring.

Er det den her styring som sidder på Minicrosseren  ?

http://www.pgdt.com/pdf/solo.pdfmvh
JBH
Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Hej JBH

Jeg ved ikke præcist hvilken styring der sidder i. Giver det et fingerpraj,
at der er tale om en MiniCrosser 125T ??

/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Det mener jeg. Den styring jeg henviser til er meget brugt i forskellige
Minicrossere. Jeg har en servicemanual (PDF)  med tilslutningsdiagram jeg
kan maile til dig hvis du ikke allerede har den. Den fylder 2,7Mb.

mvh
JBHRe: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it


Meget gerne.. Email virker...

/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??
Er sendt


Quoted text here. Click to load itRe: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Er modtaget.. Takker...

Men ville mine ønsker ikke kunne opfyldes vha en PIC kreds, programmeret til
den ønskede funktion??

/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??
Quoted text here. Click to load it

Jo, men hvad er den ønskede funktion?

Lad os antage at højre håndtag står til 2/3 fart fremad og der skiftes
til venstre der så giver mere gas, for senere at standse. Hvor er højre
håndtag så?

Og røres højre håndtag så starter man ud fra 2/3 gas firekte.

Og står det ene til fuld kraft bak, mens det andet til fuld kraft
fremad, hvilket håndtag skal så bestemme?

Det der sidst er i bevægelse ?

Så vil jeg nødigt skifte fra venstre der står til fuld fart fremad for
at bruge højre der lige skal drejes op fra fuld kraft bak.


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Styring vha. potmeter switching??
Jeg kiggede lige på diagrammet.
Hvis styringen er programmeret til "wigwag" (midterposition på potmeter =
stilstand) kunne det måske fungere med 2 potentiometre i parallel, hvis der
monteres et par modstande så ikke potentiometrene kan drejes til hver sin
side og kortslutte "enderne" på potentiometeret. Om det vil fungere
tilfredsstillende i praksis aner jeg ikke.
Problemet er at du ikke har nogen "hukommelse" som husker den indstilling
det sidst brugte potentiometer havde. Skifter man håndtag skal man først til
at dreje op til ønsket hastighed. Den mekaniske løsning hvor begge
potentiometre følges ad, og man bare griber det andet håndtag og fortsætter
med samme hastighed (da potentiometeret allerede er drejet op)  er svær at
lave.

mvh
JBH

Quoted text here. Click to load itRe: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Den mekaniske løsning med en dobbelt paddel er svær i den model. Den han
havde før, en 130R, havde den opbygning og her havde han 2 regulatore. En i
hver side og det er faktisk det han savner med den nye. Nøjagtigt den
funktionalitet, som han havde dengang.

Kunne man forestille sig en løsning, hvor den regulator med højeste fart var
den der 'vandt'? Den arbejder som wig-wag. Hvis en kørte frem og man
trykkede bak på den modsatte ville den ignorere det. Altså faktisk en
ignorering af påvirkning fra modsatte side af, hvis ikke det var i samme
retning...

Nulstilling af situationen når der flyttes til nulpunkt...

/Finn


Re: Styring vha. potmeter switching??
Quoted text here. Click to load it

Og den funktion kan ikke fåes på den nye model ?Quoted text here. Click to load it

Det kan godt laves og med nogle praktiske forsøg kunne der nok opnåes en vis
form for "hukommelse" så et håndtagskift kunne foretages uden for megen uro
i kørselen. Det vil dog ændre på det at Minicrosseren mig bekendt bremser
(sikkerhedsmessigt) ret kraftigt og stopper hvis håndtaget slippes og
omvendt også acclererer ret kraftigt hvis potentiometeret drejes mere op.
Jeg kan ikke se hvordan man kan opnå et stabil håndtagskift hvis ikke man
laver en form for træghed i reguleringen.

Løsningen med 2 potentiometre i parallel, vil give en summation af
potentiometrenes stilling og en direkte reaktion  så ikke styringens
sikkerhedsmessige bremsefunktion påvirkes men om man i praksis kan styre det
at skrue op på det ene potentiometer samtidig med at det andet skrues
tilsvarende ned, ved jeg ikke.

mvh
JBHRe: Styring vha. potmeter switching??
Quoted text here. Click to load it

Agtens, men du ændrer noget omkring sikerheden. Prøv lige at overvej de
spørgsmål jeg stillede.

Quoted text here. Click to load it

Så må vi da håbe at den ene ikek står på 2/3 gas, men man forsøger at
bremse med den anden, for når man har kørt et stykke tid med den anden,
skal man pludesligt have fate i begge håndtag for at standse.

Den mekaniske øsning med 2 håndtag der driver 1 potmeter er faktisk ret
god. Kan man ike få det som ekstrudstyr ?
Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Styring vha. potmeter switching??

Quoted text here. Click to load it

Den situation ville da ikke repræsentere et problem, hvis 'styringen'
ignorerede en modsat rettet påvirkning... Burde kunne reguleres i en PIC
kreds i givet fald...

Quoted text here. Click to load it

Nej det kan man ikke. Kunne man det, så var det ikke et problem.. Kunne man,
som andet sted skrevet, på den gamle model. Den var simpelthen opbygget
sådan. Den nye kan, af mekaniske årsager, ikke gøre sådan...

/Finn

Quoted text here. Click to load it


Site Timeline