PSpice prop: Monte Carlo og Worst Case stemmer ikke overens.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Nogen (Bo Bjerre :-D) der kan fortælle mig hvorfor disse to simuleringer
ikke stemmer overens??

Jeg skal have lavet nogle usikkerheds/sensitivitets simuleringer på et
passivt filter. Alle komponenter er blevet tildelt en 5% tolerance og jeg er
så interesseret i en worst case dæmpning ved 16khz. Ved en "Worst
case/sensitivity" simulering med indstillingerne: udgangsspændingen er min
output variabel, MAX value og worst case direction: HI. Dette giver mig i
16khz en wortcase dæmpning på -18dB.

Så laver jeg mig en Monte Carlo hvor jeg ligeledes undersøger dæmpningen i
16khz. Igen er udgangsspændingen valgt som variabel og MAX value funktionen
valgt. Jeg simulerer 1000 gange i frekvens området 15.9khz til 16khz og
plotter så et histogram a fordelingen af dæmpningen. Men her får jeg en
worst case dæmpning på 15dB.

--
Morten
Re: PSpice prop: Monte Carlo og Worst Case stemmer ikke overens.

Quoted text here. Click to load it

Der er forskel på de to simuleringer: WC sætter tolerancerne ud i
yderkanterne, men MC vælger indenfor sandsynlighedsfordelingen.
Hvilken fordeling har du sat på komponenterne?
Hvis den er gauss fordelt, har du da tænkt på om det er standardafvigelsen
på komponent parameteren du har brugt, eller hvad.

Da emnet er meget stor, er du velkommen til at kontakte mig udenfor gruppen,
og få mit telefonsnummer

Bo //Re: PSpice prop: Monte Carlo og Worst Case stemmer ikke overens.
Quoted text here. Click to load it

Det vil altså sige at WC ikke nødvendigvis giver mig worstcase for min
udgangsvariabel, men bare sætter tolerancerne ud i yderpunkterne og beregner
responset med disse komponent værdier? Er den worstcase jeg får via min MC
så mere sigende om hvad jeg kan risikere, hvis jeg bare sørger for at lave
nok gennemløb?

Quoted text here. Click to load it

Jeg har brugt en gauss fordeling ja. Hvad mener du med om jeg har brugt
standardafvigelsen?

Quoted text here. Click to load it

jeg kigger videre på det i morgen, men jeg vil da ikke udelukke jeg sender
dig en mail, hvis jeg stadig ikke kan fatte det. Tror ihvertfald jeg skal
have min statistik/sandsynligheds teori fundet frem igen :-DRe: PSpice prop: Monte Carlo og Worst Case stemmer ikke overens.
Quoted text here. Click to load it

Den eneste rigtige worstcase får du ved at bruge Advanced Analysis, der er
en overbygning på PSpice. Den muliggør, at du laver measurements, der siger
MEGET mere om dit kredsløb end bare max værdien ud af et filter.

Quoted text here. Click to load it

Hvis du i PSpice bruger en gauss fordeling og beskriver den som 5%, så er
det standardafvigelsen, der er 5%, og simulatoren kan bruge værdier, der
afviger op til 3x standardafvigelsen (15%%)

Bo //Site Timeline