Nytt digitalt bakkenett, hva så?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Om noen få år blit FM-båndet eratattet med DAB-radio. Intil den tid må
jeg ha tenkt nytt:

Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å kjøpe en ny mottaker for hvert
rom. Jeg tror det er rett å tenks deg en lydsentral. Jeg har forsynt
boligen med et strukturert kablingsystem, PDS, CAT5 kabling.

Jeg tenker meg en boks som multiplexer signal fra "alle lydkilder", og
fordeler det valgte signalet ut til alle relevante rom.

Jeg bruker to par for lyd, H + V. 1 par for digiral "styresignal,
ModBus-basert, og et par for strømforsyning, 24V, 1,9A, og aktive
høyttalerer med eget power der der er behov for det.


Jeg har er drøss TLC27L4. (LM524-like) Disse kan brukes for å
"forsterke", eller impedansetilpasse alle innganger.

Videre har jeg tilstrekkelig mange CD4051/67(B) for MUX-ing.

Jeg tenker meg en buffer for hver utgang, og aktive høyttalerer der der
er behov for det. Volumkomtroll må skje lokalt. Kanalvalg skal skje
"alle steds fra".

Og så en AVR for den digitale behandlingen .

Jeg behersker både den analoge og den digitale delen, men jeg har ingen
erfaring med lydbegandling.

1.
Er det analoge kretsvalget brukbart?

2.
Jeg trenger et skjema for inngangsforsterkerene.

Jeg har 2 hav 1 Meg 3/4 tørn trimmepotmeter, og ser det ikke som noen
ulempe å kunne benytte noen av dem, faktisk flest mulig :-)

3.
Jeg trenger faktisk også skjemaforslag til utgangsforsterkerene.

4.
Hvilke signalnivå bør jeg bruke i fordelingskablene?

5.
Ellers er det ønskelig med annet relevant innspill.

HM

Site Timeline