Læsning af analogt diagram (200v cr t forstærker)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Er der nogen her der er hårde til at læse analoge diagrammer der kan
kaste et øje på det her:
http://dion.swamp.dk/dl/neckboard.png

Det er en forstærker som sidder på et crt og tager et 0,7Vpp signal og
forstærker (og inverterer) det til et 200Vpp.

Jeg forsøger at forstå hvordan den virker, specielt signalvejen fra Q7
til katodeudgangen virker rigtigt skummel.

Ændringerne med blåt er nogen man bør udføre for at øge pålideligheden
af boardet.

Specifikt har jeg lyst til at udføre de blå ændringer, men transistoren
2sc4566 har jeg ikke en gang et datablad på, så jeg vil gerne vide
hvilken type jeg så kan bruge i stedet.

Hvis jeg skal til at eksperimentere med alternative transistorer ville
det også være rart at vide hvordan Q1 kan levere et signal til
overstrømsbeskyttelsen samtidigt med at den fører signalet videre, for
jeg tror aldrig jeg har set den kobling før.

--
  Flemming Frandsen aka. Dion of Swamp http://dion.swamp.dk

Re: Læsning af analogt diagram (200v crt forstærker)
Quoted text here. Click to load it

Q7 er en jordet basis kobling.


--
Hilsen
   Peter N Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Læsning af analogt diagram (200v crt forstærker)

Quoted text here. Click to load it

En kort diagramanalyse (=min analyse, med forbehold for mistolkninger):
Signalet kommer ind og bliver forstærket i OP-AMP'en, mens Q2 muter signalet
ved enten tilbageløbs "blanking" eller cut-off (CR9 og CR5 udgør en primitiv
OR-gate).

Deraf ind i Q6 og ind igennem emitteren på Q7. Dén og Q6 indgår i en
kaskodeforstærker, der ses anvendt på steder (gerne ældre konstruktioner),
hvor man vil begrænse transistornes millerkapacitet (deraf større øvre
grænsefrekvens). Q7 er en jordet basis, der giver en høj udgangsimpedans,
der egentlig er ønskeligt pga. ønsket om en høj spændingsforstærkning.

Q3 og Q8 er en komplementær low-bias og ujusterbar kobling, hvis cross-over
forvræning nedsættes over dioderne CR25 og CR26. Dette signal buffes
yderligere i en jordet emitter Q1 og ledes udtil katoden via matchingsleddet
L1 og R2, hvorefter udladningsrøret SG1 er i forlængelse af CR27 til at
skåne billedrøret for grove spændingstrancienter.

Quoted text here. Click to load it

Hvor sidder der en 2sc4566?
En højtspændingsudgave (>200V) af en silliciumtransistor, burde kunne klare
dette nummer. Andre ikke-krævende transistorer (f.eks. Q2) kunne godt
erstattes af en BC547

Quoted text here. Click to load it

Den er jo også ret alternativ! :-)
Det er sjældent, at man ser en en emitterfølger i et videoudgangstrin (i
øvrigt en rigtig dårlig idé).
Desuden kræver det jo, at signalnivauet er kommet op i nærheden af det
ønskede, inden turen til udgangstrinet.

Hilsen
LarsRe: Læsning af analogt diagram (200v crt forstærker)

Quoted text here. Click to load it
signalet
primitiv
cross-over
Quoted text here. Click to load it
matchingsleddet
klare

Nåeja, dén krydsedulle på papiret! ;-)
Få en transistor med høj ft og Vce... og afprøv om det holder! ;-)

Hilsen
LarsRe: Læsning af analogt diagram (200v crt forstærker)

Quoted text here. Click to load it

Hmm, tjah datoen på diagrammet er fra sommeren '91, så det er vel kun
14 år siden, men designeren var vel af den gamle skole:)


Quoted text here. Click to load it

Ja, det passer meget godt ind med mit indtryk af den her konstruktion,
som værende noget knoklet og gammeldags, det må da kunne lade sig gøre
at lave en bedre implementation med moderne komponenter.

--
  Flemming Frandsen aka. Dion of Swamp http://dion.swamp.dk

Site Timeline