Forslag til visualisering af elforbrug

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg er nu næsten færdig med mit lille Arduino-projekt der tæller pulser
fra vores elmåler og gemmer det i en database og laver passende grafer.

Tilbage mangler jeg så en simpel visualisering af forbruget lige nu.
Ikke i absolutte tal, men om man bruger "meget" eller "lidt" strøm.

Et LCD-panel synes jeg vil være overkill, så jeg har tænkt på følgende
muligheder:

- grøn, gul og rød lysdiode der tændes ved forskellige tærksler
- En enkelt lysdiode hvis styrke eller blinkhastighed viser forbruget
- Et lille analogt voltmeter med farvemarkeringer på skalaen
- En LED-søjle
- Et akustisk signal (men det bliver man nok hurtigt træt af!)

Er der andre oplagte ideer jeg har overset?

Re: Forslag til visualisering af elforbrug
Quoted text here. Click to load it

Tja, jeg gE5%r og pusler med noget tilsvarende. Jeg havde tE6%nkt mig at
visualiseringen skulle foregE5% med en "to" farvet lysdiode. Ved at
tilfF8%re den firkantsignaler kan man med lidt snilde lave en glidende
overgang fra f.eks. slukket - grF8%n - grF8%nliggul -gul - orange - rF8%d -
evt rF8%dt blink ved meget stort forbrug.
Skulle vE6%re til at lave nE5%r man nu allgevel har en processor inde
over.
Jeg tror man bliver trE6%t af lamper der blinker hele tiden. Et
viserinstrument kan man kun se ret tE6%t pE5%. Led sF8%jle, ja, det kan man
ogsE5%.

Jeg vil sE5% lave en tilsvarende til fjernvarmen, men pE5% den mE5%ler
sidder der ikke nogen lampe og blinker, sE5% jeg prF8%ver at udregne en
algoritme alene ud fra temperaturer pE5% rF8%rene.

Hilsen Kim

Re: Forslag til visualisering af elforbrug

Quoted text here. Click to load it

Er det en rød og grøn lysdiode i samme hus?

Quoted text here. Click to load it

Nu ved jeg ikke hvordan din måler ser ud, men til vores vandforbrug har
jeg ekperimenteret med en laserstråle ned på den hurtigtroterende
"mølle" der bare suser rundt hele tiden. Det tror jeg godt jeg kan opfange.

Martin

Re: Forslag til visualisering af elforbrug
Quoted text here. Click to load it

Ja. Man kan ogsE5% fE5% andre farvekombinationer. Ved at tilfF8%re
firkantspE6%ndinger med varierende duty cycle til de to dioder kan man
variere "farven"

eks: RF8%d 75%on 25%off og GrF8%n 25%on 75%off vil give noget orangeagtigt
lys. Det koster to binE6%re udgange at lave det pE5% den mE5%de.

Quoted text here. Click to load it

Her har jeg en fjernvarmemE5%ler der kan vise alt muligt pE5% et LCD
display. Problemet er at den sidder lidt utilgE6%ngelig. Der er ikke
nogen direkte indikering af aktivitetsniveauet i form af bevE6%gelige
dele eller blinkende LED som pE5% elmE5%leren.
Men jeg kan fE5% det F8%jeblikkelige forbrug udlE6%st pE5% LCD skE6%rmen. D=
et er
bare svE6%rt at omsE6%tte til noget enkelt visualisering.
Min strategi er at mE5%le temperaturen to steder pE5% tilgangen og et sted
pE5% afgangen. PE5% tilgangen findes et stykke uisoleret rF8%r i et
kE6%lderrum hvor temperaturen ellers er konstant 18 grader. Ved lavt
flow vil afkF8%lingen pE5% det stykke formentlig vE6%re stF8%rre end ved h=
F8%jt
flow. Med de tre temperaturer formoder jeg at der kan laves om ikke en
formel, sE5% en tabel med vE6%rdier ved forskellige forbrug, som en
processor derefter kan "slE5% op i".


Re: Forslag til visualisering af elforbrug
Quoted text here. Click to load it

Det ville jeg ellers finde oplagt - bare et til 5x7 tegn og så lave nogle
bargrafer med custom tegnsæt. Og så lige kunne vælge opløsning om hver søjle
skal vise sidste time eller sidste døgn

Quoted text here. Click to load it

Ethernet shield og logge til f.eks nimbits
http://app.nimbits.com /

Så kan du visualisere alt det du løster :-)

/A


Re: Forslag til visualisering af elforbrug

Quoted text here. Click to load it

Tak, den kendte jeg ikke, men det ser ud til at minde om pachube.

Ethernet shield behøver jeg slet ikke, for den er fast tilkoblet en
sheevaplug og er dermed på nettet.

Men jeg har mit eget webinterface, det jeg har brug for er at kunne
kaste et kig ud i rummet (stuen, ikke universet!) og se mit aktuelle
forbrug visualiseret på en passende måde.

Det bliver nok bare nogle lysdioder eller evt. en tri-led.

Martin

Site Timeline