ADCON på 16F870

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Jeg har lavet en testopstilling med en PIC16F870 som kører på 4MHz og et
potmeter på AN0 og 8 LED's på port B.
Ideen er så, at værdien af potentiometeret skal bestemme længden af en vente
lykke.
Men jeg kan ikke få den A/D konverter til at kører.
Jeg har lavet noget tilsvarende på en 16C711 som kører fint og har forsøgt
at genbruge ideen på 870'erne.
Jeg har postet lidt af koden og ville høre om nogen kunne komme med ideer
til hvad der er galt.

/Tom

TMR0 EQU 1
STATUS EQU 3
PORTA EQU 5
PORTB EQU 6

include "p16f870.inc"
 __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF

ORG 0
GOTO START

START BSF STATUS,5
 MOVLW B'00011111'
 TRIS PORTA
 MOVLW B'00001110'
 MOVWF ADCON1
 MOVLW B'00000000'
 TRIS PORTB
 MOVLW B'00000001'
 MOVWF ADCON0
 CLRF PORTA
 CLRF PORTB

BEGIN BSF ADCON0,2
WAIT BTFSC ADCON0,2
GOTO WAIT
Site Timeline