Vision Magic T19DS

Har en Vision Magic T19DS LCD sk=E4rm som har sv=E5rt att komma ig=E5ng med bilden. Det kan ta 10 minuter innan jag har en fast bild. Under uppstartstiden blinkar den till n=E5gon g=E5ng med normalt Windows utseende i "blinken" =C4r det n=E5gon som vet vilken tillverkaren =E4r s=E5 man kan best=E4lla schema? Troligtvis =E4r det inverter kortet i sk=E4rmen som h=E5ller p=E5 att l=E4gga av.

Reply to
ringo
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.