Canon MV30i

Jag har en DV-kamera Canon MV30i. När man stoppar in en kassett i kassettfacket och trycker ihop facket skall släden dras in så att man kan stänga den yttre luckan. Mitt problem är att kameran ofta inte känner att man tryckt ihop facket, dvs inget händer. Det krävs ofta upprepade försök innan släden dras in och bandet laddas.

Någon som har erfarenhet av liknande problem och hur det kan åtgärdas.

/POG

Reply to
POG
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.