Zdalne sterowanie przez sieć telefoniczną

Poszukuję opinii o możliwych rozwiązaniach, producenta lub wykonawcy układu zdalnego sterowania z wykorzystaniem sieci telefonicznej.

Urządzenie ma pełnić rolę domofonu z wykorzystaniem zwykłej sieci telefonicznej.

Oczekiwane funkcje:

1) Połaczenie jest inicjowane przez człowieka ze stacji (numeru) A za pomocą skróconego, dwucyfrowego wybierania numeru (predefinowane max 100 numerów - czy jest taka funkcja w ISDN?) 2) Stacja wywoływana B jest obsługiwana przez typowy aparat telefoniczny - być może DECT (a gdyby to był GSM?) 3) W trakcie rozmowy osoba obsługująca stację B może wysłać za pomocą sygnał DTMF - 1 cyfrowy 4) Osoba obsługująca stację B może zakończyć rozmowę w dowolnym momencie bez wysłania sygnału DTMF. Ponowne nawiązanie połaczenia wymaga ponownego jego zainicjowania ze stacji A. 5) W odpowiedzi na sygnał wyfiltrowany z rozmowy stacja A powinna automatycznie zakończyć połaczenie i uruchomić na zadany czas sygnał sterujący (np. przekaźnik)

Dodatkowe wymagania: a) Sterowanie stacji A odbywa się za pomocą dedykowanej klawiatury pozwalającej jedynie na wybranie predefiniowanych numerów. b) Układ rozmówny jest wykonany w wersji głośnomówiącej

Opcje wykonania: I. Zapis numerów predefiniowanych odbywa się za pomocą interfejsu z komputerem PC, w którym zapisane są one w postaci pliku zawierającego pary: "numer skrócony (dwucyfrowy) - numer pełny" II. Połączenia mogą być inicjowane ze stacji B i automatycznie odbierane w stacji A, jeżeli od czasu ostatniego połączenia nie minęło więcej niż zadany parametr czasu.

Wymagania formalne:

  1. Urządzenie nie może powodować sytuacji zabronionej przez operatora TPSA (homologacja?)
  2. Urządzenie musi posiadać zasilania akumulatorowe na 24 h przy zakładanym w tym czasie eksploatacji 2h.
  3. Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej w temperaturach -10 ... + 40 st C i pracy okresowej (4 godz) -30 ... + 50 st C.
  4. Urządzenie musi być łatwe w serwisie (budowa modułowa na złącza)

- Pozdrawiam

Reply to
tomeks2000
Loading thread data ...

Witam do czego to ma służyć ? cos takiego robiłem na procesorze . Najpierw się łączysz z telefonem odbiornika . po polaczenieu wprowadzasz kod adresu do sterownika a potem rozkazy wykonawcze . po wprowadzeniu błędu dźwięk w słuchawce lub potwierdzenie pikaniem . Marek S

Reply to
Marek S

Dnia 18-02-2006 o 21:18:46 tomeks2000 snipped-for-privacy@hotmail.com napisał:

Jeżeli ma to posiadać homologację, być serwisowalne i nie znajdziesz nic specjalizowanego, to centralka telefoniczna z funkcją bramofonu byłaby rozwiązaniem. Nie znajdziesz chyba niestety niczego co pracuje w zadanym zakresie temperatur - trzeba wstawić ją do pomieszczenia.

Reply to
Ostry

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.