Uszkodzenie interfejsu RS485/RS232

Interfejs RS485/RS232 zbudowany z MAX485, MAX232 i Atmelka '51 miedzy nimi. Zasilany z 12V. Czy istnieje mozliwosc ze poszedl sobie w ... z powodu podlaczenia napiecia zasilania do linii danych 485 a linii danych do zasilania?

Reply to
Marcin Gala
Loading thread data ...
Reply to
Maciej Wywrocki

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.