Urzadzenie ON/OFF sterowane 12V

Loading thread data ...
Reply to
J.M.Oizo" <oizo[No
Reply to
J.M.Oizo" <oizo[No
Reply to
J.M.Oizo" <oizo[No

Raczej musi :P

Reply to
Gibol

nie musi.

nóżka 8 -> rezystor -> dioda transoptora -> masa sterowania

i osobny obwód

tranzystor transoptora w szereg z przekaźnikiem, dioda zabezp. antyrównolegle do cewki przekaźnika.

Mas łączonych nie ma.

Reply to
Marek Lewandowski

sorry, coś się kopnęło u mnie z powątkowaniem i post z pytaniem o masę był pod ,,głównym'' w wątku.

Reply to
Marek Lewandowski

Wg specyfikacji obciążenie podłączone do tej nóżki powinno być większe od 10 kohm. W konkretnym przypadku, który badałem, rezystor rzędu 3k3 nadmiernie obciążał to wyjście, napięcie spadało do ok. 8V i przełączało TV w tryb panoramiczny. Natomiast zwiększenie tej rezystancji poprawiało sytuację, ale wtedy prąd diody transoptora jest poniżej jednego miliampera, czyli niezbyt dużo ...

Pozdrawiam.

Reply to
Stasiek_T

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.