transoptor zgodny pinowo z cny17

Loading thread data ...

roxy pisze:

Spróbuj TLP112 lub 113. Niewielka różnica polega na tym, że katoda jest na pinie 3 a nie 2. Ponadto na pin 6 musi być dostarczone VCC. Wszystkie transpoptory nie mające zasilania mają niestety czasy TR i TF bardzo silnie zależne od rezystancji obciążenia. Tak więc jak chcesz mieć 1MHz z obciążeniem np 5 kOhm to albo 6N137 albo TLP113 (112). Te ostatnie bardziej zgodne pinowo.

Reply to
Mario

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.