speech

formatting link
ło się na allegro, widział Ktoś spoza koalicji jakiś opis budowy i algorytm tego urządzonka?

Reply to
w systemie siła 'PO/EU
Loading thread data ...

widział Ktoś spoza koalicji jakiś normalny pdf do tego modułu? może Ktoś pomóc? na ebayu po 5 dych...

Reply to
w systemie siła 'PO/EU

Tobie naprawdę trzeba pod nos podetkać ?

formatting link
PDF przetłumaczony na angielski;

formatting link
kiedy nauczysz się korzystać z google ?

Reply to
sundayman

dziękuję, fatalna jakość, może Ktoś widział coś lepszego?

nie wiem, u mnie na każde pytanie google wpierdziela ze 100 milionów reklam...

Reply to
w systemie siła 'PO/EU

W dniu 2016-11-15 o 17:51, w systemie siła 'PO/EU pisze:

Może to?

formatting link

Reply to
t-1

no nie to nie to pojawia sie w pierwszym linku, nie ma tam podstawowych informacji

P.S. Ktoś tu się w ogóle bawił tym? genialne powiem szczerze, a jak jeszcze ceny spadną ;o)

Reply to
w systemie siła 'PO/EU

eee. Nie ma toto szans na dosięgnięcie jakości rozpoznania via systemy internetowe. Kwestia zasobów.

Reply to
sundayman

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.