Sony CMD-J7

Sony CMD-J7,?adowarka,bez simlock,stan idealny,srebrny,klient email,przegl?darka WAP,mo?liwo?? zmian tapet ekranu(poprzez dodatkowe oprogramowanie),nagrywanie dzwonków,s?ownik T9,rozszerzone SMSy - EMS,wbudowany zestaw g?o?nomówi?cy,gry,komunikacja tak?e przez USB,Szeroko?? 44 mm,Wysoko?? 133 mm,Grubo?? 21 mm,Waga 92 g,Rodzaj GSM

900/1800,Wy?wietlacz 4 odcienie szaro?ci ; 96 x 92 pix,Czas czuwania (MAX) 330 godz.,Czas rozmowy (MAX) 540 min.,Ksi??ka telefoniczna 500 tel.,Pod??czenie do komputera CABLE RS232,Wiadomo?ci SMS SEND/RECEIVE,Alarm wibracyjny WBUDOWANY,Transmisja danych,Przekierowanie po??cze?,Bateria Li- Ion,Modem,Zegar,Budzik,Data,Terminarz,Kalkulator,mo?liwa wysy?ka-180z?

snipped-for-privacy@simplusnet.pl Wroc?aw-601670055 gg-2402559

Reply to
Mirqs
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.