sony

Ima li netko uputstva kako se rastavljaju sony vaio laptopi????

Reply to
Veljko Rogiæ
Loading thread data ...

Imam ja praktièna iskustva: Najva¾niji detalj je ¹to mora¹ onu 'okruglu' plastiku dr¾aèa malo jaèe razdvojiti i skinuti s nosaèa. Ima¹ li ti iskustva s popravkom tih stvari, trebam popraviti jedno takvo èudo.

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.