Re: zasilacz LM2576

U¿ytkownik "arcu" napisa³ w wiadomo¶ci news:bfekfb$9k$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...

Robil ktos zasialcz na LM2576 ? >

Ja robi³em R.K.

Reply to
Ryszard III
Loading thread data ...

U¿ytkownik "arcu" napisa³ w wiadomo¶ci news:bfeu69$cci$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...

Tak siê mo¿e dziaæ w Twoim przypadku. Ja stosujê d³awiki na rdzeniu pier¶cieniowym zalane w epidianie. I dodatkowo uk³ad zabespieczenia pr±dowego od 3A do³±czonego do nogi 5 on/off. Zasilam nim dwa wentylatory 24V/6.4W jako regulacjê obrotów

R.K.

Reply to
Ryszard III

L4960

Bo w tym scalaku dzia³a zabespieczenie pr±dowe bez próbkowania.

sprzezenia zwrotnego?

Mo¿na ale to jako¶ to nie elegancko

I dlatego piszczy tzn próbkuje

Drogi ? 30z³ za uk³ad kontroli temperatury ? Dwa wentylatory z poprzecznym przep³ywem powietrza kosztuj± 400z³ a ca³y sterownik do 24 reflektorów teatralnych 8kz³

R.K.

Reply to
Ryszard III

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.