pytanie , monitor

Loading thread data ...

On Behalf Of pawel

No przecież to Ty badałeś. Trzeba się było przyłożyć. A wróżka dzisiaj ma wolne, jutro imieniny, a później to jakieś drugi ma testować. ;-)

pzdr Artur

Reply to
ziel

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.