Programowanie M27C512 - willem

Loading thread data ...

A coś innego już tym willemem programowałeś?

Eprom był skasowany dobrze?

Czy inny eprom już zaprogramowany, jest dobrze odczytywany?

TP.

Reply to
Tomasz Piasecki

A jak odczytasz ten eprom z którym jest problem, to różnica jest tylko w tym pierwszym bajcie, czy w ogóle kaszana?

TP.

Reply to
Tomasz Piasecki

Może któraś nóżka w podstawce nie styka?

Jaką masz wersję? Z przetworniczką? To może ona źle działa i siada napięcie przy programowaniu?

TP.

Reply to
Tomasz Piasecki

A więc przetwornica. I wersja PCB3.

Słyszałem o tym, że czasem składający Willema dają za mały dławik w tej przetwornicy, przez co źle się ona zachowuje przy większym obciążeniu. Sprawdź napięcie wyjściowe z tej przetwornicy w czasie programowania.

TP.

Reply to
Tomasz Piasecki

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.