programowanie 89c2051 - poczatki

Witam, czy taki programik zadziala na 89c2051? Chodzi o prosty programik zapalajacy i gaszacy diodke ewentualnie wl/wyl jakies urzadzenie.

P1 = &B11111111 P1 = 0 P3 = &B11111100 P3 = 0

Do If P3.0 = 1 Then If P1.0 = 0 Then P1.0 = 1 Else P1.0 = 0 End If Loop End

Prosze o wszelkie uwagi. Dzieki Pozdrawiam

Reply to
PacMan
Loading thread data ...

W momencie za³±czenia przycisku powstaj± odbicia na prze³±czniku, co powoduje zinterpretowanie przez uC wielu za³±czeñ. Co¶ takiego bardzo ³adnie mo¿na odfiltrowaæ równie¿ pêtl± opó¼niaj±c±, mo¿e nie koniecznie 250ms a powiedzmy 20ms.

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

wlasnie nie ma polecenia toggle w bascomie 51...

Reply to
PacMan

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.