problem z euro

Loading thread data ...

moze chodzi o problem ze skladowa stala? wsadz moze kondensator na wyjscie

albo problem z brakiem obsiazenia wtornika na wyjsciu amigi - daj kilkaset omow na mase

a najlepiej 1 i 2 czyli przy amidze - kilkaset omow na mase, a potem przez kond 100 u do tv

Reply to
Grzegorz Kasprowicz

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.