problem z C

Loading thread data ...

skoro wskazujesz na elementy struktury to zadeklaruj wskaźnik do struktury:

struct Granice *wskaznik; wskaznik = &Limits[0]; wskaznk->SensorsOnOff=6;

Reply to
Piotr Chmiel

Nie wiem jak w Keil C, ale np. w CodeVisionAVR efekt jednakowy.

swiniaczek

Reply to
swiniaczek

każdy przepuści. to nie C++, żeby typy musiały się zgadzać. co najwyżej te bardziej kulturalne wyrzucą ostrzeżenie.

w.

Reply to
Wojtek Kaniewski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.