Oscylator OCXO 82-25

Ma ktoś jakieś dane nt. termostatyzowanego generatora OCXO 82-25? W sieci są, ale dla wersji -2 i -3. W szczególności interesuje mnie rozkład wyprowadzeń (ośmiopinowa drabinka kątowa wystająca z boku obudowy). Muszę pdanięty zastąpić w układzie, wydaje mi się, że rozpracowałem doprowadzenia, ale na płytce czterowarstwowej nie jestem tego pewien.

Reply to
Tomasz Szcześniak
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.