Monitor mono - przerobka na composite video

Loading thread data ...

typowe, czy 16 pinowe?

prawdopodobnie nie zadziała, bo synchronizacji nie złapie, ale spróbować warto (dla 15 HD-SUB): piny 1, 2, 3 zewrzeć i do kamery, ewentualnie do tego jeszcze pin 14, piny 6, 7, 8, 10 na masę.

Waldek

Reply to
Waldemar Krzok

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.