Mierniki - funkcja logic i hold

Loading thread data ...
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski

wo pisze:

Bo tak naprawdę to dobry jest dopiero autohold jak mierzymy coś w takim miejscu, że omsknięcie sie reki kiedy patrzymy na wyświetlacz może nas drogo kosztować :)

Reply to
Padre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.