LCD od GameBoy-a

Czy orientuje się ktoś jak należy sterować wyświetlaczem LCD od GameBoy-a aby coś na nim wyświetlić?

Wyprowadzenia są takie:

formatting link

Pozdrawiam Maksymilian Dutka

Reply to
Maksymilian Dutka
Loading thread data ...

Maksymilian Dutka napisał(a):

(...) Jedynie co znalazłem to:

formatting link
że komuś sie sprzyda)

Reply to
Maksymilian Dutka

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.