LCD graficzny a dot-matrix

Czym sie roznia te rodzaje wyswietlaczy,czy dot-matrixowe sa gorsze

seba

********************************************
Reply to
Sebb
Loading thread data ...

Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-06-14 19:52 MK nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:

Niezawsze. Na Gameboyu jest napisane "Dot matrix" a posiada on jak najbardziej graficzny wyświetlacz z (chyba) czterema odcieniami szarości.

Reply to
badworm

Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-06-16 08:19 Artur Miller nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:

Semigraficzny albo graficzny ;-) Wszystko zależy od kontrolera, tak samo jak w przypadku wyświetlaczy LCD. Alfanumeryczne to w zasadzie wyświetlacze graficzne ale z podzielonym ekranem na pola znakowe i kontrolerem stworzonym do sterowania tymi polami a nie całym wyświetlaczem jednocześnie. Drukarka igłowa też jest z natury graficzna jeśli wziąć pod uwagę tylko głowicę :-)

Reply to
badworm

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.